Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon perfformiad

Diweddarwyd: 24/10/2023 14:56

Gwyliwch y fideo ar YouTube.

Mae ein bwrsariaethau a rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Rydym ar drothwy cyfnod newydd mewn chwaraeon perfformiad, sy’n ceisio cefnogi rhagoriaeth mewn chwaraeon ac ar yr un pryd cefnogi myfyrwyr sy’n athletwyr ar gwrs academaidd lefel uchel.

Dros y blynyddoedd ddiwethaf, rydym yn gyson ymhlith yr 20 sefydliad chwaraeon uchaf yn y DU ac mae'r cyn-fyfyrwyr canlynol yn gydnabyddiaeth o'r llwyddiant hwn:

  • Jamie Roberts (Rygbi Cymru)
  • Natalie Powell (Jwdo Prydain Fawr a Chymru)
  • Sophie Clayton (Hoci Cymru)
  • Elinor Snowsill (Rygbi Menywod Cymru)
  • Emma Thomas (Pêl-rwydd Cymru)
  • Sally Peake (Athletau Prydain Fawr a Chymru)
  • Pete Gardner (Rhwyfo Prydain Fawr)

Rhaglen Perfformiad Uchel

Hyfforddiant Perfformiad Uchel
Hyfforddiant Perfformiad Uchel

I gynorthwyo datblygiad athletwyr yn y dyfodol, mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu Rhaglen Perfformiad Uchelgwerthfawr sy'n cefnogi myfyrwyr sy'n athletwyr i ragori yn eu chwaraeon ochr yn ochr â’u haddysg.

Dysgwch mwy am ein Rhaglen Perfformiad Uchel

Rhaglenni arbenigol

Yr ydym hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglenni arbenigol sy'n ceisio datblygu a sefydlu Prifysgol Caerdydd ymhlith y sefydliadau chwaraeon gorau yn y DU.

Specialist Programmes

Cysylltwch â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am chwaraeon perfformiad, cysylltwch â:

Clare Daley

Swyddog Chwaraeon Perfformiad