Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Perfformiad Uchel

Mae’r Rhaglen Perfformiad Uchel Mae’r Rhaglen Perfformiad Uchel (HPP yn Saesneg) yn bodoli i helpu myfyrwyr i ragori yn eu gyrfaoedd academaidd a chwaraeon wrth astudio yma.

Mae’r rhaglen yn fwy na chymorth ariannol; mae’n rhaglen sy’n darparu cefnogaeth strwythuredig i athletwyr. Mae’n anelu i:

  • gynyddu lefel perfformiad athletwyr
  • ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar athletwyr
  • ddarparu amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth
  • ddarparu'r amgylchedd hyfforddi a chefnogaeth orau
  • wella safle BUCS y Brifysgol yn barhaus.

Manteision i athletwyr

I weld sut gall y Rhaglen Perfformiad Uchel eich cefnogi chi gyda’ch astudiaethau academaidd a gyrfa chwaraeon.

Disgwyliadau'r Rhaglen

Dysgwch beth sy’n ddisgwyliedig ohonoch, os ydych yn cael eich derbyn ar y Rhaglen Perfformiad Uwch.

Proffiliau Athletwyr

Dewch i gwrdd â’n athletwyr perfformiad uchel a gweld eu llwyddiannau chwaraeon.

Enquiries

If you're interested in studying at Cardiff University and are at an elite level within your sport and would like further information on the High Performance Programme please contact us.

Storïau perfformiad uchel

Dyma rai o’n hathletwyr perfformiad uchel sy’n cydbwyso eu hastudiaethau gyda chwaraeon o’r safon uchaf.

Meini prawf

Rydym yn cael ein beirniadu yn ôl ein safle BUCS a felly bydd y flaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r athletwyr hynny sydd o safon rhyngwladol mewn maes chwaraeon BUCS ac yn barod i gynrychioli Prifysgol Caerdydd, er y bydd ceisiadau o bob maes charaeon yn cael eu hystyried.

  • Dylai ymgeiswyr allu dangos eu cyflawniad chwaraeon presennol ar lefel rhyngwladol i bobl ifanc (neu gyfwerth).
  • Bydd y rhai hynny sydd yng nghategori chwaraeon rhyngwladol hŷn yn cael y flaenoriaeth dros y rhai yn y categori pobl ifanc, gyda'r rhai hynny'n y categori hŷn rhyngwladol y DU yn cael eu gweld fel y rhai sydd wedi cyrraedd y lefel uchaf posibl yn y mwyafrif o feysydd chwaraeon.
  • Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn frwd dros berfformio ar y lefel uchaf posibl drwy gydol eu hamser yma.

Mae cystadleuaeth am lefydd ar y rhaglen yn frwd felly mae'n hanfodol bod yr holl ymgeiswyr yn gallu dangos tystiolaeth o'u cyflawniadau chwaraeon.

Gwneud Cais

Gall unrhyw un wneud cais am wobr cyn belled eu bod yn cwrdd ag anghenion academaidd y cwrs ac wedi hynny yn derbyn lle wedi’i gadarnhau ym Mhrifysgol Caerdydd.

I wneud cais, anfonwch y wybodaeth ganlynol i’n Swyddog Chwaraeon Perfformiad:

Rhaglen Perfformiad Uchel 2018-19

14 February 2018

Ffurflen gais ar gyfer Rhaglen Perfformiad Uchel 2018/19.

Word

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dychwelyd i lwytho i lawr ffurflen gais Rhaglen Perfformiad Uchel o'r fewnrwyd myfyrwyr.

Charlotte Arter

Swyddog Chwaraeon Perfformiad