Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Perfformiad Uchel

Diweddarwyd ddiwethaf: 19/07/2022 11:08

Rhaglen Perfformiad Uchel

Diben y Rhaglen Perfformiad Uchel yw helpu myfyrwyr i ragori yn eu gyrfa academaidd ac ym myd y campau tra eu bod yn astudio yma.

Mae'r rhaglen yn cynnig llu o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr o’r radd flaenaf sy’n athletwyr a'i nod yw:

  • galluogi athletwyr o’r radd flaenaf i barhau i hyfforddi a chystadlu ar y lefel uchaf tra eu bod yn astudio
  • cynyddu perfformiad athletwyr
  • cynnig gwasanaeth sy'n rhoi athletwyr yn gyntaf
  • cynnig y cyd-destun cefnogi a hyfforddi gorau
  • gwella sgôr Chwaraeon Colegau a Phrifysgolion Prydain (BUCS) y Brifysgol yn barhaus

Ymholiadau

If you're interested in studying at Cardiff University and are at an elite level within your sport and would like further information on the High Performance Programme please contact us.

Storïau perfformiad uchel

Dyma rai o’n hathletwyr perfformiad uchel sy’n cydbwyso eu hastudiaethau gyda chwaraeon o’r safon uchaf.

Bod yn gymwys

I fod yn gymwys ar gyfer y Rhaglen Perfformiad Uchel mae’n rhaid ichi gystadlu ar safon ryngwladol iau neu’n uwch yn eich camp.

Rhoddir y flaenoriaeth i chwaraeon Olympaidd, Paralympaidd a’r Gymanwlad a/neu chwaraeon sy’n rhan o fframwaith cystadlu BUCS. Caiff chwaraeon eraill eu hystyried fesul achos.

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus gynrychioli Carfan 1af / A Prifysgol Caerdydd.

Bydd llawer o gystadleuaeth am leoedd ar y rhaglen felly mae'n hollbwysig bod pob ymgeisydd yn gallu dangos tystiolaeth o'r hyn mae wedi’i gyflawni yn ei gamp.

Mae ymgeiswyr o bob cenedl a lefel gradd yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer y Rhaglen Perfformiad Uchel. Cofiwch, pan fo'n berthnasol, y byddwn ni’n ystyried effaith COVID-19 ar gyfleoedd cystadleuol a chael eich dewis.

Gwneud cais

Bydd ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2024-2025 yn agor ganol mis Awst 2024, pan fydd dolen i gwblhau ein ffurflen gais Rhaglen Perfformiad Uchel ar gael yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2024-2025 yw dydd Gwener 27 Medi 2024.

Os hoffech i ni anfon y ffurflen gais atoch pan fydd y cyfnod ymgeisio ar agor, llenwch ein Ffurflen Darpar Fyfyriwr.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am wneud cais am y Rhaglen Perfformiad Uchel e-bostiwch hpp@caerdydd.ac.uk.

Clare Daley

Swyddog Chwaraeon Perfformiad