Ewch i’r prif gynnwys

Cadwraeth Broffesiynol (MSc)

  • Hyd: 1 flwyddyn
  • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

This highly-regarded programme teaches the design, execution and delivery of research in conservation and conservation science via seminars and laboratory practice.

tick

Problem-solving focus

Designed for conservators and science graduates.

rosette

Research-driven

Delivers design, execution and delivery of research in conservation science.

structure

Flexibility to specialise

Specialise in areas of real interest to you and your professional ambitions.

building

Purpose-built laboratories

Bespoke conservation suite, recently enhanced with a £250,000 upgrade.

Mae’r rhaglen un flwyddyn hon, a addysgir gan ymchwilwyr sy’n cael eu parchu’n rhyngwladol, wedi’i dylunio i ddiwallu anghenion cadwraethwyr a graddedigion gwyddoniaeth sy’n dymuno ehangu i faes cyffrous gwyddorau treftadaeth a chadwraeth. Gyda ffocws ar brosesau meddwl yn hytrach na gwybodaeth, ein nod yw creu datryswyr problemau a meddylwyr beirniadol sy’n gallu dylunio a gweithredu ymchwil gadarn sy’n gwella dealltwriaeth yn y sector.

Dros y flwyddyn astudio, cewch eich trwytho yn theori ac ymarfer maes cadwraeth a’r gwyddorau treftadaeth. Byddwch yn astudio modiwlau sy’n herio eich rhagdybiaethau am gadwraeth ac archwilio’r llenyddiaeth sy’n sail i’n proffesiwn ochr yn ochr â modiwlau sy’n canolbwyntio ar gaffael sgiliau wrth ymchwilio a dadansoddi arteffactau treftadaeth. Bydd hyn yn arwain at ymchwil traethawd hir annibynnol sy’n dangos eich dealltwriaeth o broses wyddonol a’ch gallu i greu setiau data newydd.

Wrth weithio ar eich astudiaethau yn ein cyfres o labordai pwrpasol, bydd gennych fynediad at gyfoeth o offer arbenigol. Mae adnoddau mewnol yn amrywio o ficrosgopeg sganio electronau, Fourier trawsnewid isgoch a sbectrosgopegau ramau i electrogemeg, sbectroffometreg a radiograffeg X. Mae ein gwaith ar y cyd ag Amgueddfa Cymru yn galluogi myfyrwyr i gael mynediad at ddiffreithiant pelydr X a thechnegau fflwroleuol pelydr X. Rydym hefyd yn cynnig technolegau delweddu arbenigol megis microsgopeg digidol, GIS, darlunio digidol ac ystafell ffotograffiaeth bwrpasol, yn ogystal ag offer paratoi sampl (sychwyr rhewi, sgriffiadau ag aer a ‘microbalances’). Mae gennym labordy efelychu hinsawdd pwrpasol ar gyfer modelu effaith amgylcheddau ar dreftadaeth a deunyddiau cadwraeth.

Mae ein myfyrwyr MSc yn ymuno ag amgylchedd ymchwil ac addysgu bywiog a chefnogol o israddedigion, ôl-raddedigion a chadwraethwyr doethurol a gwyddonwyr treftadaeth.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

  • icon-chatGofyn cwestiwn
  • Telephone+44 (0)29 2087 4470
  • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

 

This degree is suitable for graduates from Archaeology, History, Ancient History, Conservation & Heritage, the Sciences.

Applicants should normally possess a higher education degree with a first or good upper second class Honours (UK), or a qualification recognised by the University as equivalent to this. 

Evidence of an interest in or commitment to the cultural heritage sector will strengthen an application.

Applicants with a first language other than English:You must demonstrate a IELTS test with a minimum score of 6.5(with at least 6.0 in any sub-score) or equivalent.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

  • access to computers or devices that can store images
  • use of internet and communication tools/devices
  • curfews
  • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
  • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a full-time programme, taught over two semesters (one year).

You study core modules totalling 80 credits and choose  optional modules worth 40 credits. 

Following successful completion of the taught element of the programme you progress to your dissertation (20,000 words maximum) on a laboratory-based research topic. In some instances, this research may be included in a Cardiff based publication, with your name included on the author list.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

We teach via lectures, seminars, group discussion, tutorials, laboratory classes, demonstrations and field trips. 

Our focus is on interaction with staff and involvement in laboratory practice. This aims to develop the skills and the critical insight necessary to generate and execute evidence-based research designs.  

The dissertation forms an important part of the programme, as does the instrumental analysis and data interpretation that accompanies laboratory practice.

 

Sut y caf fy asesu?

Assessment of the programme comes through a diverse range of assessment methods including essays, reports, written critique, data interpretation, oral presentation, research design and dissertation.

This range of assessment ensures that you have developed a broad range of skills, knowledge and communication methods  that are of direct relevance to the design, delivery and reporting of research, while also being of relevance within many other contexts.

On successful completion of the taught elements of the programme you progress to a dissertation of up to 20,000 words. This self-regulated year of study is ideal preparation for progression to PhD.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a laboratory dedicated to conservation research and a wide range of in-house analytical equipment and specialist laboratories to support your studies and research including:

•    Analytical SEM
•    Portable XRF 
•    FTIR with microscope attached
•    Portable Raman Spectroscopy
•    EIS
•    X-radiography
•    Climatic chambers 
•    Digital microscopy 
•    NdYag laser
•    Digital photographic facilitiesObject conservation laboratories
•    Microscopy laboratory
•    Computer suite

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme. 

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor on a one-to-one basis about any issue. Our Professional Services team is also available for advice and support. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop a wide range of skills, including ability to: 

•    Problem solve
•    Make evidence-based decisions via reading, observation and experiment
•    Design experiments to support conservation goals
•    Evaluate, interpret and contextualise analytical data 
•    Understand the importance of sampling and sample design in conservation science
•    Pragmatically integrate experimental data into conservation contexts
•    Operate selected instrumental analysis techniques
•    Recognise good and bad research
•    Identify and define research impact within conservation
•    Manage small scientific projects
•    Communicate orally with specialists, non-specialists and stakeholders
•    Produce writing styles to suit the needs of end users
•    Influence the viewpoint of others with evidence-based argument
•    Evaluate your own decisions and accept formative critique from colleagues
•    Deconstruct problems and build solutions for them

Transferable Skills

•    Identify professional standards and provide work output that meets these standards
•    Recognise quality
•    Set standards
•    Communicate effectively with fellow professionals and the public
•    Time manage and structure workload 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

 No specific equipment is required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates of this and similar degree programmes have embarked on careers in a range of professions from academia, the heritage sector, journalism and law to media research (media, commercial, academic), teaching and publishing. A significant number choose to continue studies at PhD level. 

Recent graduate destinations include CADW, Church in Wales, Council for British Archaeology, Glamorgan Archives, Heritage Lottery Fund, National Trust, Tate Gallery, Welsh Assembly Government and a range of universities in the UK and overseas.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: History and ancient history, Archaeology