Ewch i’r prif gynnwys

Cadwraeth Broffesiynol (MSc)

This highly-regarded programme teaches the design, execution and delivery of research in conservation and conservation science via seminars and laboratory practice.

This highly-regarded programme teaches the design, execution and delivery of research in conservation and conservation science via seminars and laboratory practice. 

Taught by internationally respected researchers, it is designed to meet the needs of conservators and science graduates wishing to expand into this exciting field. 

The programme gives you flexibility to specialise in a variety of areas to suit your interests and career direction. With a focus on thought process rather than knowledge the goal is to produce problem solvers.  

Nodweddion unigryw

You will be taught by researchers with international profiles within the field of heritage science. The high profile of the Ferrous Metals Research group at Cardiff is used as a platform to teach a generic approach to research, which is transferable across the sciences and elsewhere. 

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

 

This degree is suitable for graduates from Archaeology, History, Ancient History, Conservation & Heritage, the Sciences.

Applicants should normally possess a higher education degree with a first or good upper second class Honours (UK), or a qualification recognised by the University as equivalent to this. 

Evidence of an interest in or commitment to the cultural heritage sector will strengthen an application.

Applicants with a first language other than English:You must demonstrate a IELTS test with a minimum score of 6.5(with at least 6.0 in any sub-score) or equivalent.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a full-time programme, taught over two semesters (one year).

You study core modules totalling 80 credits and choose  optional modules worth 40 credits. 

Following successful completion of the taught element of the programme you progress to your dissertation (20,000 words maximum) on a laboratory-based research topic. In some instances, this research may be included in a Cardiff based publication, with your name included on the author list.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

We teach via lectures, seminars, group discussion, tutorials, laboratory classes, demonstrations and field trips. 

Our focus is on interaction with staff and involvement in laboratory practice. This aims to develop the skills and the critical insight necessary to generate and execute evidence-based research designs.  

The dissertation forms an important part of the programme, as does the instrumental analysis and data interpretation that accompanies laboratory practice.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a laboratory dedicated to conservation research and a wide range of in-house analytical equipment and specialist laboratories to support your studies and research including:

•    Analytical SEM
•    Portable XRF 
•    FTIR with microscope attached
•    Portable Raman Spectroscopy
•    EIS
•    X-radiography
•    Climatic chambers 
•    Digital microscopy 
•    NdYag laser
•    Digital photographic facilitiesObject conservation laboratories
•    Microscopy laboratory
•    Computer suite

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme. 

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor on a one-to-one basis about any issue. Our Professional Services team is also available for advice and support. 

Sut y caf fy asesu?

Assessment of the programme comes through a diverse range of assessment methods including essays, reports, written critique, data interpretation, oral presentation, research design and dissertation.

This range of assessment ensures that you have developed a broad range of skills, knowledge and communication methods  that are of direct relevance to the design, delivery and reporting of research, while also being of relevance within many other contexts.

On successful completion of the taught elements of the programme you progress to a dissertation of up to 20,000 words. This self-regulated year of study is ideal preparation for progression to PhD.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop a wide range of skills, including ability to: 

•    Problem solve
•    Make evidence-based decisions via reading, observation and experiment
•    Design experiments to support conservation goals
•    Evaluate, interpret and contextualise analytical data 
•    Understand the importance of sampling and sample design in conservation science
•    Pragmatically integrate experimental data into conservation contexts
•    Operate selected instrumental analysis techniques
•    Recognise good and bad research
•    Identify and define research impact within conservation
•    Manage small scientific projects
•    Communicate orally with specialists, non-specialists and stakeholders
•    Produce writing styles to suit the needs of end users
•    Influence the viewpoint of others with evidence-based argument
•    Evaluate your own decisions and accept formative critique from colleagues
•    Deconstruct problems and build solutions for them

Transferable Skills

•    Identify professional standards and provide work output that meets these standards
•    Recognise quality
•    Set standards
•    Communicate effectively with fellow professionals and the public
•    Time manage and structure workload 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,950Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£21,700£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

 No specific equipment is required.

Graduates of this and similar degree programmes have embarked on careers in a range of professions from academia, the heritage sector, journalism and law to media research (media, commercial, academic), teaching and publishing. A significant number choose to continue studies at PhD level. 

Recent graduate destinations include CADW, Church in Wales, Council for British Archaeology, Glamorgan Archives, Heritage Lottery Fund, National Trust, Tate Gallery, Welsh Assembly Government and a range of universities in the UK and overseas.