Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Cynllunio (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video containing details on Postgraduate Certificate in Planning Practice. School of Geography and Planning.

Allows students with a specialised Masters degree in planning to top up their planning knowledge and gain professional membership of the RTPI.

briefcase

Professionally recognised

Allows those with specialised Master’s degree in planning to top up planning knowledge and gain membership of the RTPI.

structure

Flexible study

Taught over one or two days a week allowing you to work but still gain a qualification that can provide access to the UK planning profession.

notepad

Work on a live project

Identify a substantive planning problem with a client (a planning authority or agency) and produce a report with recommendations.

tick

Diverse learning community

Learn alongside others doing a professional 'conversion' degree with special assistance provided to help you manage your work.

If you already have a specialised master’s degree, our part-time PGCert Planning Practice programme will provide you with the opportunity to ‘top up’ your planning skills and knowledge while satisfying the educational requirements for professional membership of the Royal Town Planning Institute (RTPI).

You'll be taught alongside others taking a professional ‘conversion’ degree and receive bespoke support and guidance to help you manage your work and maximise your results. Engaging with both theory and practice during the programme, you'll have the opportunity to critically review and assess current planning policies and strategies before undertaking a practical project where you'll identify solutions to a substantive planning issue. This project is an excellent opportunity to apply your learning and deploy your skills in problem-definition and problem-solving; draw upon, and develop, knowledge of procedures and practice within a substantive planning topic; engage in appropriate reflection of values and ethics-related issues; and, appreciate the operational context within which the report will be delivered.

Throughout the programme, we also ensure there are opportunities to reflect and consider the kind of practitioner you are or will be, developing a robust understanding and appreciation of your core strengths and behaviours.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

The course is suitable for all graduates of RTPI-accredited specialist masters programmes.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme consists of 90 credits, gained by completing four twenty credit modules and one ten credit module. All modules are compulsory.

The course can be completed in eight months with five modules, consisting of 90 credits in all, spread over two semesters, or over three years taking one module per year, one day a week, or an intermediate combination.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A variety of teaching methods are used. There is an emphasis on interaction between students and teachers.

Sut y caf fy asesu?

Summative assessment is by coursework. There will be a variety of assessed tasks including reports, presentations, and posters. Most assessed work is individual; some is group work.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a range of facilities and resources, including:

 • A dedicated 40 PC laboratory with high quality peripherals including; network account laser printing, large format colour printing, A4 colour printing.
 • GIS facilities/workstation/access to Edina digimap digital mapping facility.
 • An additional  30 PC open-access laboratory in the Glamorgan Building.
 • An excellent Planning library containing around 12,000 books, 280 journal titles and substantial annual stock expenditure.
 • Access to online international databases/computerised library facilities.
 • Access to Dyslexia resource facilities.
 • Use of Learning Central  in all modules  to provide module information and learning resources. 

You will have regular meetings with your allocated personal tutor to review your progress.

English language support will be available if your first language is not English.

Support will also be available if you are working/being assessed through the medium of Welsh.

We will support the development of your professional skills during induction week by providing training on computer use and presentation skills.

Feedback

Feedback is provided informally on a weekly basis in classes, in regular meetings with personal tutors, and more formally on assessed work.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 You will be able to:

 • Develop a systematic and critical understanding of spatial planning principles, policy and practice, and understand the importance of national/regional political and socio-economic contexts in shaping specific regimes of planning.
 • Have a conceptual understanding which allows you to critically evaluate and contribute to value-debates, and the development of techniques/methodologies in the study and practice of planning.
 • Develop a range of transferable skills, including decision-making in unpredictable and complex situations, and be encouraged to explore your own creativity.
 • Appreciate the importance of reflecting systematically on your own practice and that of others, and the need for continuing professional development and life-long learning.
 • Develop an understanding of the policy role in planning and the role of planning law.
 • Develop networking skills through meeting professionals and engaging with the professional institute.

Other transferable skills developed include report-writing, time management, presentation skills, and analytical skills.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,350 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Completing this course satisfies the initial professional educational requirements of the Royal Town Planning Institute and opens the door to being considered for all mainstream planning posts in the public and private sector in the UK (at an appropriate level depending upon experience).

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.