Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Mae ein ymchwil yn cwmpasu continwwm o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth cymhwysol trosiadol ac arfer clinigol. Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil.

Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa ar gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld effaith ein hymchwil yn y byd go iawn.

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer PhD yn ein meysydd arbenigol.

Mae cyfleoedd ymchwil sylweddol yn bodoli ym mhob un o'r gwyddorau fferyllol a fferylliaeth glinigol, gyda llawer o'r ymchwil yn amlddisgyblaethol. Mae cydweithio agos rhwng yr ysgol a'r diwydiant yn un o'r prif resymau pam mae cymaint o raddedigion uwch yn y pen draw yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant fferyllol.

I was fully funded by Cancer Research Wales. My previous degree was on a similar project to my current one. However, doing a PhD is completely different from doing a master’s degree. A PhD student feels more mature to undertake responsibilities and face challenges. Also, in this level of study a student has an active role and sometimes is the one who runs the show.

Dionysia, Former PhD Student Pharmacy

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1-2 blynedd
Hyd rhan-amser PhD 5 years, MPhil 2 years, MD 3 years
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Our PhD Programme in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences over three years, full time.

PhD

Undertaking a PhD can be an exciting and rewarding opportunity to explore a topic in depth, amongst field-leading researchers with truly first-class facilities. Candidates are required to make an original contribution to knowledge by conducting an independent research project.

MPhil

MPhil research offers a shorter and more focused project than studying for a PhD. An MPhil degree offers students an opportunity to build on previous academic and professional experience to develop research skills. MPhil students are actively involved in work at the cutting edge of all research activities.

MD

The School offers laboratory-based or clinical research degrees to recognised graduates of Medicine that focus on a specific clinical research topic to make an original contribution to medical knowledge. As an MD student, you will receive a high level of supervision and access to specialist research skills training.

Supervisors

A list of academic staff that can provide supervision relating to your area of research interest can be found on the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences website under our overarching research theme.

Assessment

Students will be assessed via Thesis (80,000 words for PhD, 60,000 words for MD, and 50,000 words for MPhil) and viva voce examination.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y disgyblaethau canlynol:

  • Darparu Cyffuriau a Microbioleg
  • Cemeg Feddyginiaethol
  • Ffarmacoleg a Ffisioleg
  • Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae'r themâu ymchwil ar draws y disgyblaethau hyn yn cynnwys:

  • Therapiwteg a Gwyddorau Fferyllol Arbrofol
  • Darganfod, Dylunio a Synthesis Cyffuriau
  • Optimeiddio Meddyginiaethau a Chanlyniadau Gofal Iechyd

Mae ein pedair disgyblaeth ymchwil yn cynrychioli’r llwyfan adnoddau ar gyfer cynnal a chadw a chefnogaeth dechnegol clystyrau o offer a chyfleusterau arbenigol a rennir ar y cyd drwy gydol yr ysgol. Er bod staff wedi’u lleoli mewn disgyblaeth benodol, mae llawer o’r ymchwil yn draws-ddisgyblaethol ac yn aml yn cynnwys cydweithio gyda grwpiau eraill yn y Brifysgol ac mewn mannau eraill.

Mae ein gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn cwmpasu agweddau ar bob agwedd o gyffuriau, gan gynnwys: canfod endidau cyffuriau posibl newydd, defnyddio cemeg synthetig; ffurfio cyffuriau i gyflawni ymatebion wedi’u targedu; astudiaeth ffarmacolegol o fecanweithiau gweithredu cyffuriau; yn ogystal ag elfennau o arfer meddygol a fferyllol cyfredol.

Our aim is to offer knowledge and expertise for a career in the pharmaceutical industry, academia or in primary/secondary care.

Dependent on your chosen field, our PhD programme will prepare you for a career as a leading academic scholar, to excel as a researcher or practitioner, or to pursue a career as a senior healthcare policy decision maker.

Close collaboration between school and industry is a major reason why many of our higher graduates enjoy successful careers within the pharmaceutical industry.

Following successful completion of your PhD, we welcome talented Early Career Researchers to join our growing research community via a range of Fellowship opportunities.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

We conduct and attract large research grants from a variety of sources. At any one time, we have around 60 students studying for postgraduate research qualification.

Funding

Each year a range of funded PhD studentships are available via the ESRC Wales Doctoral Training Partnership (UK/EU students only), Cardiff University, and a range of external sponsors.

Funded projects are advertised throughout the year.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion fferylliaeth, biowyddorau, cemeg, a disgyblaethau cysylltiedig.

Rhaid wrth radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

Applications can be made at any time, but in addition there will be specific calls, which have associated instructions and deadlines.

When you have an idea of what you would like to research, we recommend that you take a look at our academic staff research profiles (which you will find under our two overarching research themes), to see which staff member(s) have similar research interests to you. You can then contact them and give them a brief idea of what you would like to research.

Decisions will be made on the basis of your written application and the references received, and potential students will be interviewed as part of the admissions process.

After your application

Applications will be vetted by the Research Office and reviewed by the Director of Postgraduate Studies.

Applications from candidates who meet the entry requirements will be shared with potential supervisors at the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences and other relevant academics.   Once supervisors express interest towards a candidate, an informal discussion may take place to identify the project interests and an interview panel is formed to conduct an interview. Should a formal offer be issued following interview, applicants will be notified on any funding opportunity at this stage.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Wendy Davies

Postgraduate Research Administrator

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig