Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Mae ein ymchwil yn cwmpasu continwwm o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth cymhwysol trosiadol ac arfer clinigol. Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil.

Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa ar gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld effaith ein hymchwil yn y byd go iawn.

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer PhD yn ein meysydd arbenigol.

Mae cyfleoedd ymchwil sylweddol yn bodoli ym mhob un o'r gwyddorau fferyllol a fferylliaeth glinigol, gyda llawer o'r ymchwil yn amlddisgyblaethol. Mae cydweithio agos rhwng yr ysgol a'r diwydiant yn un o'r prif resymau pam mae cymaint o raddedigion uwch yn y pen draw yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant fferyllol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1-2 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y disgyblaethau canlynol:

  • Darparu Cyffuriau a Microbioleg
  • Cemeg Feddyginiaethol
  • Ffarmacoleg a Ffisioleg
  • Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae'r themâu ymchwil ar draws y disgyblaethau hyn yn cynnwys:

  • Therapiwteg a Gwyddorau Fferyllol Arbrofol
  • Darganfod, Dylunio a Synthesis Cyffuriau
  • Optimeiddio Meddyginiaethau a Chanlyniadau Gofal Iechyd

Mae ein pedair disgyblaeth ymchwil yn cynrychioli’r llwyfan adnoddau ar gyfer cynnal a chadw a chefnogaeth dechnegol clystyrau o offer a chyfleusterau arbenigol a rennir ar y cyd drwy gydol yr ysgol. Er bod staff wedi’u lleoli mewn disgyblaeth benodol, mae llawer o’r ymchwil yn draws-ddisgyblaethol ac yn aml yn cynnwys cydweithio gyda grwpiau eraill yn y Brifysgol ac mewn mannau eraill.

Mae ein gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn cwmpasu agweddau ar bob agwedd o gyffuriau, gan gynnwys: canfod endidau cyffuriau posibl newydd, defnyddio cemeg synthetig; ffurfio cyffuriau i gyflawni ymatebion wedi’u targedu; astudiaeth ffarmacolegol o fecanweithiau gweithredu cyffuriau; yn ogystal ag elfennau o arfer meddygol a fferyllol cyfredol.

Meysydd ymchwil

Darparu Cyffuriau a Microbioleg

Mae Darparu Cyffuriau a Microbioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Cemeg Feddyginiaethol

Mae Cemeg Feddyginiaethol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Ffarmacoleg a Ffisioleg

Mae Ffarmacoleg a Ffisioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Gallwch chwilio am ysgoloriaeth neu gael rhagor o wybodaeth am gyllid.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion fferylliaeth, biowyddorau, cemeg, a disgyblaethau cysylltiedig.

Rhaid wrth radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Wendy Davies

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig