Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our research is interdisciplinary, spanning the full translational spectrum. It is expressed within two overlapping themes which work as operational units providing platform knowledge and technical support.

Our research encompasses the discovery, development and usage of medicines across a spectrum of disease areas including cancer, infection, musculoskeletal, cardiovascular, respiratory and neurological disorders.

This work seeks to identify fundamental mechanisms of disease and new pharmacological targets, the design of novel drug candidates and diagnostics, and of innovative drug delivery systems.

Complementing the laboratory investigations are workforce and practice-based studies covering areas such as the social and psychological aspects of the practitioner-patient interaction around medicines usage, pharmaco-epidemiology/-vigilance, pharmaco-economics and associated issues around medicines resource allocation.

Research themes

Darganfod Cyffuriau, Gwyddorau Fferyllol a Therapeutics Arbrofol (DDPSET)

Ymchwil sylfaenol a chlinigol ar ryngwyneb gwyddorau meddygol, biocemegol, bioffisegol a bio-beirianneg tuag at ddeall clefydau ac adnabod therapïau a diagnosteg newydd a gwell.

Canlyniadau Optimeiddio Meddyginiaethau a Gofal Iechyd (MOHO)

Ymchwil yn y rhyngwyneb cleifion tuag at sylfaen dystiolaeth ar gyfer y defnydd diogel ac effeithiol o feddyginiaethau sy'n arwain at welliannau yng nghanlyniadau iechyd cleifion.