Ewch i’r prif gynnwys

Darparu Cyffuriau a Microbioleg

Mae Darparu Cyffuriau a Microbioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Ein nod yw

 • Deall natur y rhwystrau biolegol a datblygu systemau gwell er mwyn gwella darpariaeth therapiwteg.
 • Deall strategaethau goroesi microbaidd, halogiad microbaidd mewn cynhyrchion fferyllol, rheoli haint microbaidd mewn amgylcheddau gofal iechyd.

Nodweddion unigryw

 • Cyfleusterau delweddu a cytometreg,
 • Labordai ynysu ac ystafelloedd ar gyfer ymchwiliadau procaryotau ac ewcaryotau,
 • Adnoddau bioleg foleciwlaidd a chelloedd,
 • Ystafell wltra-allgyrchu pwrpasol, offer cromatograffig uwch,
 • Offer cemeg polymer ar gyfer syntheseiddio a nodweddu,
 • Ystafell GMP ar gyfer fformwleiddio treialon clinigol

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Wendy Davies

Postgraduate Research Administrator

Themâu ymchwil

 • Cyflenwi cyffuriau ar gyfer yr ysgyfaint
 • Cyflenwi cyffuriau a bioresymeg drwy nodwydd fach
 • Sefydlogrwydd cymysgeddau maeth i’w gweinyddu trwy’r gwythiennau
 • Gadael ôl moleciwlaidd
 • Treiddiad cellbilenni
 • Treiddiad trawsdermol cyffuriau
 • Rhyngweithiadau micro-organebau gyda chynhyrchion fferyllol
 • Mecanweithiau gwrthficrobaidd
 • Diagnosteg ar gyfer cyfryngau heintus, yn enwedig B.anthracis a Cl. Difficile

Meysydd Arbenigedd

 • Gadael ôl moleciwlaidd;
 • Peirianneg fferyllol o nodwyddau bach therapiwtig;
 • Agweddau technolegol a biolegol ar ddarparu cyffuriau drwy’r croen a’r genynnau;
 • Agweddau technolegol a biolegol ar ddarparu cyffuriau drwy’r ysgyfaint a’r genynnau;
 • Synthesis a manteisio ar systemau polymerau newydd;
 • Agweddau technolegol & biolegol yn y meinwe a masnachu cellog macromoleciwlau;
 • Phage fel cyfrwng therapiwtig a thechnoleg arddangos;
 • Bioddelweddu;
 • Cemeg ddadansoddol meintiol;
 • Nodweddu gronynnau; agweddau biolegol a thechnolegol astudiaeth bioladdwyr, cadwraeth ffurfio a ffurfio bioffilm;
 • datblygu brechlyn.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig