Ewch i’r prif gynnwys

Ffarmacoleg a Ffisioleg

Mae Ffarmacoleg a Ffisioleg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (MPhil, PhD).

Mae astudiaeth ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys dealltwriaeth o reoleiddio ffisiolegol a phrosesau clefyd, nodi a dilysu targedau cyffuriau newydd, mecanweithiau gweithredu cyffuriau.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Wendy Davies

Postgraduate Research Administrator

Themâu ymchwil

 • Signalau celloedd, yn enwedig mewn clefyd cardiofasgwlaidd a chanser
 • Clefydau anadlu
 • Ffarmacoleg cyhyr llyfn
 • Clefyd niwroddirywiol
 • Defnyddio cemo/biofflwroleuedd

Meysydd arbenigedd

Mae arbenigedd yn cynnwys egluro mecanweithiau gweithredu cyffuriau ar bob lefel, o safleoedd rhyng-gellog, pilenni a chelloedd drwy meinweoedd, organau ac organebau.

Mae methodolegau penodol yn cynnwys:

 • Ffarmacoleg ysgyfeiniol a chardiofasgwlaidd in vitro ac in vivo
 • Therapiwteg canser a chlefydau niwroddirywiol
 • Puro ensym,
 • Dadansoddiad sbectrol,
 • Imiwnobrawf
 • Rhwymo radioligand,
 • Hybrideiddio in situ,
 • PCR,
 • Dadansoddi cDNA,
 • Dadansoddiad Gorllewinol ac imiwnofesur,
 • Mapio proteom,
 • Clonio derbynnydd,
 • Meithrin celloedd,
 • Electroffisioleg cell unigol,
 • Delweddu celloedd byw,
 • Biofflwroleuedd,
 • Imiwnocemeg proteinau cyfan a phroteinau wedi’u hactifadu a phrofi ymddygiadol.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig