Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau rhyngddisgyblaethol

A chithau’n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, byddwch yn cysylltu â myfyrwyr eraill a staff ymchwil yn eich carfan, eich disgyblaeth, eich ysgol a’ch coleg. Byddwch yn meithrin cysylltiadau hyd yn oed yn fwy eang ar draws disgyblaethau â chymunedau eraill o fyfyrwyr.

Rwyf wedi gwneud ffrindiau â phobl rwy'n eu trysori na fyddwn i wedi dod i'w hadnabod heb y gweithdai ymarferol, seminarau ysbrydoledig a chynadleddau rhyngddisgyblaethol.

Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ein digwyddiadau allweddol

Dros y flwyddyn academaidd, rydym yn cynnig ystod o weithgareddau ar-lein, gan gynnwys rhai wedi’u strwythuro a llai ffurfiol, i ehangu eich rhwydwaith ymhellach o fewn diwylliant ymchwil bywiog.

Dechrau Arni: Ymsefydlu

Dyma gyfle gwych i gwrdd â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eraill a dechrau datblygu rhwydweithiau personol a phroffesiynol pwysig. Mae'n cyflwyno'r amgylchedd ymchwil ehangach ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gwasanaethau sydd ar gael i'ch helpu drwy gydol eich PhD. Byddwch hefyd yn dysgu am y cyfleoedd hyfforddi a dysgu ehangach sydd ar gael yn yr Academi Ddoethurol a ledled Prifysgol Caerdydd i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich sgiliau a’ch datblygiad personol. Bydd Dechrau Arni yn ategu at y broses ymsefydlu fwy penodol a ddarperir gan eich ysgol.

Hefyd, mae digwyddiadau ailgyfarwyddo yn agored i fyfyrwyr fydd yn dechrau ail flwyddyn neu flwyddyn olaf eu hastudiaethau doethurol. Bydd y rhain yn helpu iddynt fyfyrio ar eu hanghenion datblygu, a dysgu rhagor am y cyfleoedd, y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd fwyaf priodol ar bob cam.

Cynadleddau o dan Arweiniad Myfyrwyr

Mae ein cynadleddau o dan arweiniad myfyrwyr yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mewn gwahanol ddisgyblaethau gyflwyno’u gwaith i’w gilydd, a hynny er mwyn rhannu a datblygu eu diddordebau ymchwil a chreu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol sydd o fudd i bawb. Trefnir pob un o’r digwyddiadau gan bwyllgor o fyfyrwyr o nifer o ysgolion, ac mae’r cynadleddau yn gyfle gwych i feithrin sgiliau trosglwyddadwy i’w hychwanegu at eich CV.

Cynadleddau a gynhaliwyd yn 2021-22:

Digwyddiadau arddangos gan fyfyrwyr

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau arddangos sy'n cynnwys:

Three Minute Thesis (3MT®)

Mae  Three Minute Thesis (3MT®) yn gystadleuaeth gyfathrebu ymchwil a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland.

Rydym ni'n annog yr holl fyfyrwyr ôl-raddedig i'w herio eu hunain a chymryd rhan. Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad, byddwch yn datblygu eich sgiliau academaidd, cyflwyno a chyfathrebu mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch hefyd yn datblygu’r gallu i egluro eich ymchwil mewn iaith briodol i gynulleidfa anarbenigol.

Gwyliwch fideos Three Minute Thesis gan fyfyrwyr blaenorol ar ein sianel YouTube.

Delweddau Ymchwil

Mae'r gystadleuaeth hon yn cynnig y cyfle i'n myfyrwyr rannu eu gwaith anhygoel. Bob blwyddyn, gwahoddir ymchwilwyr ar draws y brifysgol i gyflwyno delwedd a disgrifiad byr sy'n crynhoi eu gwaith ymchwil. Rhoddir gwobrau ariannol am y delweddau gorau, gan gynnwys gwobr 'Dewis y Bobl'.

Cynlluniau cyllido

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad academaidd ffurfiol, mae ein Cynllun Cyllido Rhyngddisgyblaethol ar gael i gefnogi mentrau hyfforddi dan arweiniad myfyrwyr sy'n dwyn ynghyd y gymuned o ymchwilwyr ôl-raddedig. Gall ein Cronfa Gymunedau hefyd eich helpu i gysylltu ag ymchwilwyr ôl-raddedig drwy ddiddordebau anffurfiol a rennir. Mae gwybodaeth am sut i gael gafael ar y rhain ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig presennol.