Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau rhyngddisgyblaethol

Rydym ni'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd i'n hymchwilwyr ôl-raddedig fod yn weithredol yn eu cymuned ymchwil ehangach.

Mae ein rhaglen yn dod â disgyblaethau ymchwil gwahanol at ei gilydd drwy weithdai ymchwil, digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau dan arweiniad myfyrwyr. Mae hyn yn gyfle i'n hymchwilwyr adeiladu eu rhwydweithiau ymchwil, gwerthfawrogi dulliau amgen a dod o hyd i elfennau cyffredin gydag ymchwilwyr y tu hwnt i'w maes ymchwil penodol.

Cyllid ar gyfer gweithgareddau rhyngddisgyblaethol

Gan fod gwaith rhyngddisgyblaethol yn rhan mor bwysig o ddatblygiad ymchwilydd, rydym ni'n rhedeg cynllun ariannu penodol i gefnogi gweithgareddau rhyngddisgyblaethol dan arweiniad myfyrwyr. Gellir defnyddio'r cyllid i gefnogi:

  • fforymau â themâu
  • grwpiau darllen
  • cyfres seminarau
  • gweithdai
  • cyfarfodydd rhwydweithio
  • cynadleddau
  • ymweliadau byr gan ysgolheigion â Chaerdydd.

Ein prif ddigwyddiadau

Dechrau Arni: Ymsefydlu

Dechrau Arni: Mae digwyddiadau ymsefydlu’n gyfle gwych ar gyfer myfyrwyr ymchwil sydd newydd gofrestru i gysylltu â myfyrwyr newydd eraill a chreu rhwydweithiau pwysig. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyflwyniad i ymchwil, gan gynnwys hawliau a chyfrifoldebau, y cyfleusterau a’r gwasanaethau y mae’r Academi Ddoethurol a gwasanaethau eraill y Brifysgol yn eu cynnig. Yn rhan o’r digwyddiadau, bydd myfyrwyr cyfredol yn rhoi cyflwyniadau ar sut i ddechrau a mwynhau eich rhaglen ymchwil.

Hefyd, mae digwyddiadau ailgyfarwyddo yn agored i fyfyrwyr fydd yn dechrau ail flwyddyn neu flwyddyn olaf eu hefrydiau doethurol. Bydd y rhain yn helpu iddynt fyfyrio ar eu hanghenion datblygu, a dysgu mwy am y cyfleoedd, y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd fwyaf priodol ar bob cam.

Yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr CUBRIC, yn ysbrydoli myfyrwyr yn ein cynhadledd Sôn am Wyddoniaeth.
Yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr CUBRIC, yn ysbrydoli myfyrwyr yn ein cynhadledd Sôn am Wyddoniaeth.

Cynadleddau i Fyfyrwyr

Mae cynadleddau myfyrwyr, fel Sôn am Wyddoniaeth a Chwalu Ffiniau, yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mewn gwahanol ddisgyblaethau gyflwyno’u gwaith i’w gilydd, rhannu a datblygu eu diddordebau ymchwil a sefydlu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol sy’n fanteisiol i bawb.

Drwy ymuno â phwyllgor cynhadledd byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu cymhwyso mewn amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa yn y dyfodol. Yn ogystal, bydd y sgiliau a ddatblygwyd yn ddefnyddiol ar gyfer trefnu digwyddiadau eraill fel seminarau yn eich Ysgol, cynadleddau rhanbarthol neu ddigwyddiadau traws-ddisgyblaethol o dan thema benodol.

Ceir nifer o gynadleddau myfyrwyr sy'n benodol i ddisgyblaethau hefyd drwy gydol y flwyddyn.

Cystadleuaeth Three Minute Thesis (3MT®)

Cystadleuaeth cyfathrebu ymchwil a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland yw’r Three Minute Thesis (3MT®).

Rydym ni'n annog yr holl fyfyrwyr ôl-raddedig i'w herio eu hunain a chymryd rhan. Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad, byddwch yn datblygu eich sgiliau academaidd, cyflwyno a chyfathrebu mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch hefyd yn datblygu’r gallu i egluro eich ymchwil mewn iaith briodol i gynulleidfa anarbenigol.

Nodwch, mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Three Minute Thesis 2016 winner

Cystadleuaeth Delweddau Ymchwil

Mae'r gystadleuaeth hon yn cynnig y cyfle i'n ymchwilwyr rannu eu gwaith anhygoel. Bob blwyddyn, gwahoddir ymchwilwyr ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd a disgrifiad 150 o eiriau, sy'n crynhoi eu gwaith ymchwil. Yn dilyn proses sgrinio gychwynnol, dewisir dros 40 o ddelweddau ar gyfer yr arddangosfa.

Mae’r arddangosfa yn cynnig y cyfle i chi weld y delweddau, siarad â chyd-ymchwilwyr, a dysgu mwy am y prosiectau hynod ddiddorol a gyflawnir yn y Brifysgol. Rhoddir gwobrau ariannol ar gyfer y delweddau gorau, gan gynnwys gwobr 'Dewis y Bobl'.

Mae ein Swyddog Cyfathrebu, Jadine Lewis, wedi ysgrifennu am ein cystadleuaeth ac arddangosfa Delweddau Ymchwil 2018 ar ein blog Academi Ddoethurol.