Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau rhyngddisgyblaethol

Yn ymchwilydd ôl-raddedig, byddwch yn cysylltu â myfyrwyr eraill a staff ymchwil yn eich carfan, disgyblaeth, Ysgol a Choleg. Byddwch yn meithrin cysylltiadau hyd yn oed yn fwy eang ar draws disgyblaethau â chymunedau eraill o fyfyrwyr.

Rwyf wedi gwneud ffrindiau â phobl rwy'n eu trysori na fyddwn i wedi dod i'w hadnabod heb y gweithdai ymarferol, seminarau ysbrydoledig a chynadleddau rhyngddisgyblaethol.

Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ein prif ddigwyddiadau

Dros y flwyddyn academaidd, byddwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar-lein, wedi’u strwythuro ac yn llai ffurfiol, y gallwch gymryd rhan ynddynt i ehangu eich rhwydwaith ymhellach o fewn diwylliant ymchwil bywiog.

Dechrau Arni: Ymsefydlu

Dyma gyfle braf i gwrdd ag ymchwilwyr ôl-raddedig eraill a dechrau datblygu rhwydweithiau personol a phroffesiynol pwysig. Mae'n cyflwyno'r amgylchedd ymchwil ehangach ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gwasanaethau sydd ar gael i'ch helpu drwy gydol eich PhD. Byddwch hefyd yn dysgu am y cyfleoedd hyfforddi a dysgu ehangach sydd ar gael yn yr Academi Ddoethurol a ledled Prifysgol Caerdydd i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich sgiliau a’ch datblygiad personol. Bydd Dechrau Arni yn ategu at y broses ymsefydlu fwy penodol a ddarperir gan eich Ysgol.

Hefyd, mae digwyddiadau ailgyfarwyddo yn agored i fyfyrwyr fydd yn dechrau ail flwyddyn neu flwyddyn olaf eu hefrydiau doethurol. Bydd y rhain yn helpu iddynt fyfyrio ar eu hanghenion datblygu, a dysgu mwy am y cyfleoedd, y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd fwyaf priodol ar bob cam.

Cynadleddau i fyfyrwyr

Mae ein cynadleddau o dan arweiniad myfyrwyr yn rhoi cyfle i ymchwilwyr ôlraddedig mewn disgyblaethau gwahanol gyflwyno’u gwaith i’w gilydd, a hynny er mwyn rhannu a datblygu eu diddordebau ymchwil a sefydlu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol sy’n fanteisiol i bawb. Trefnir pob un o’r digwyddiadau gan bwyllgor o ymchwilwyr ôl-raddedig o nifer o Ysgolion, ac mae’r cynadleddau yn gyfle gwych i feithrin sgiliau trosglwyddadwy i’w hychwanegu at eich CV.

Cynadleddau yn 2020-21:

  • Chwalu Ffiniau (Y Celfyddydau, Y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol)
  • Siarad am Wyddoniaeth (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Gwyddorau Ffisegol, Peirianneg)

Digwyddiadau arddangos gan fyfyrwyr

Byddwn yn cynnal arddangosfeydd ymchwil rhithwir gan gynnwys:

Cystadleuaeth Three Minute Thesis (3MT®)

Cystadleuaeth cyfathrebu ymchwil a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland yw’r Three Minute Thesis (3MT®).

Rydym ni'n annog yr holl fyfyrwyr ôl-raddedig i'w herio eu hunain a chymryd rhan. Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad, byddwch yn datblygu eich sgiliau academaidd, cyflwyno a chyfathrebu mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch hefyd yn datblygu’r gallu i egluro eich ymchwil mewn iaith briodol i gynulleidfa anarbenigol.

Nodwch, mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch fideos Three Minute Thesis blaenorol gan gyfranogwyr ar ein sianel YouTube.

Cystadleuaeth Delweddau Ymchwil

Mae'r gystadleuaeth hon yn cynnig y cyfle i'n hymchwilwyr rannu eu gwaith anhygoel. Bob blwyddyn, gwahoddir ymchwilwyr ar draws y Brifysgol i gyflwyno delwedd a disgrifiad byr sy'n crynhoi eu gwaith ymchwil. Rhoddir gwobrau ariannol am y delweddau gorau, gan gynnwys gwobr 'Dewis y Bobl'.

Cynlluniau cyllido

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad academaidd ffurfiol, mae ein Cynllun Cyllido Rhyngddisgyblaethol ar gael i gefnogi mentrau hyfforddi dan arweiniad myfyrwyr sy'n dwyn ynghyd y gymuned PGR. Gall ein Cronfa Gymunedau hefyd eich helpu i gysylltu â PGRs drwy ddiddordebau anffurfiol a rennir.