Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddi a datblygu

Mae ein Rhaglen yn cynnig pecyn cynhwysfawr o sesiynau digwyddiadau a gweithgareddau sy’n cynnig cyfleoedd eithriadol i feithrin eich sgiliau ymchwil a phroffesiynol.

Mae pob digwyddiad hefyd yn gyfle i gwrdd ag myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o’r tu allan i’ch Ysgol eraill ac i elwa ar eu profiadau, eu sgiliau a’u hymagweddau at ymchwil.

Mae ein rhaglen dysgu yn cynnwys sgiliau personol a phroffesiynol yn ogystal â thechnegau ymchwil sy'n addas i'ch disgyblaeth. Gallwch gynllunio eich hyfforddiant trwy

Cynllun ymchwil

Yn y cyfarfod goruchwylio ffurfiol cyntaf, byddwch yn cwblhau Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi yn rhan o’ch Cynllun Ymchwil. Bydd hwn yn cael ei adolygu a’i drafod yn rhan o Weithdrefn Monitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil.

Yn union fel y byddwch yn cynllunio’ch prosiect ymchwil, byddwch yn llunio cynllun i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr

Mae ein Rhaglen hefyd wedi'i mapio i bedwar maes Fframwaith Datblygu'r Ymchwilydd (RDF), ac mae’n bosibl y bydd gofyn i chi adlewyrchu’r rhain yn eich cynllun hyfforddi:

  • gwybodaeth a galluoedd deallusol
  • effeithiolrwydd personol
  • ymchwil, llywodraethu a threfniadaeth
  • ymgysylltu, dylanwadu ac effeithio.

Mae’r RDF sydd wedi’i gymeradwyo gan UK Research and Innovation (UKRI), ynghyd â sefydliadau a chyrff addysg uwch eraill, ac mae’n amlinellu gwybodaeth, sgiliau, ymddygiadau a nodweddion personol ymchwilwyr effeithiol.

Mae rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr.

Yn ychwanegol i'r cyrsiau, rydym yn sicrhau datblygiad ymchwilwyr drwy nifer o gyfleoedd arall fel gweithgareddau rhyngddisgyblaethol, cynadleddau a chystadlaethau.

Beth sy'n digwydd

Gallwch weld beth sy'n digwydd gyda ni drwy:

Adnoddau ar-lein ychwanegol

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ‘ar alw’ sy’n caniatáu hyblygrwydd a hwylustod ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig: