Ewch i’r prif gynnwys

Ein cymuned

Mae'r Academi Ddoethurol yn cynnig canolbwynt ar gyfer rhwydweithio, dysgu a chydweithio ag myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eraill ar draws y brifysgol, fel rhan o gymuned ymchwil amrywiol ac amlddisgyblaethol.

Gall y byd academaidd fod yn arw ac yn ynysig, ond mae'r Academi Ddoethurol yn lloches lle gall myfyrwyr PhD o wahanol gefndiroedd ddod at ei gilydd.

Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Cymryd rhan

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi gymryd rhan yn eich cymuned ymchwil ehangach.

Digwyddiadau rhyngddisgyblaethol

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngddisgyblaethol yn eich galluogi i adeiladu eich rhwydweithiau ymchwil, gwerthfawrogi dulliau amgen a dod o hyd i ddulliau cyffredin gydag ymchwilwyr y tu allan i'ch maes ymchwil uniongyrchol.

GW4

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o gynghrair ranbarthol gyda Phrifysgol Caerfaddon, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerwysg sydd â'r nod o rannu arbenigedd ymchwil, adnoddau a chyfleoedd datblygu. Mae hyn yn eich galluogi i weithio a dysgu gydag ymchwilwyr ôl-raddedig ar draws rhanbarth de-orllewin Lloegr.

Blog yr Academi Ddoethurol

Fe'ch gwahoddir i gyfrannu at blog yr Academi Ddoethurol, i rannu eich ymchwil a'ch taith PhD. Mae cyfrannu at y blog yn gyfle gwych i chi ymarfer eich sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ogystal â chyhoeddi eich gwaith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ddarganfod ac ymgysylltu â'ch gilydd drwy rannu eich enwau Twitter a’ch manylion cyswllt neu drwy ddechrau sgwrs yn adran y sylwadau.