Ewch i’r prif gynnwys

Ein cymuned

Mae cymuned yr Academi Ddoethurol yn eang, yn cwmpasu myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a'u goruchwylwyr, yn ogystal â'r staff sy'n eu cefnogi.

Ceir tua 2000 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gweithredol yn y Brifysgol, gyda 500 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd yn ymuno pob blwyddyn.

Mae'r mwyafrif o'n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn fyfyrwyr llawn amser sy'n dechrau eu graddau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf. Fodd bynnag, mae gennym ni hefyd nifer o fyfyrwyr rhan amser a dysgu o bell sy'n gallu mynychu gweithdai pwrpasol.

Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o bob rhan o'r Brifysgol yn rhannu delweddau sy'n crynhoi eu hymchwil.
Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o bob rhan o'r Brifysgol yn rhannu delweddau sy'n crynhoi eu hymchwil.

Friary House

Mae man yr Academi Ddoethurol yn Friary House yn cynnig cyfleuster sydd yn arbennig i gymuned fyfyrwyr a staff ymchwil ôl-raddedig, yn creu canolfan ar gyfer rhwydweithio rhyngddisgyblaethol. Wedi'i leoli'n agor i Ganol Dinas Caerdydd a nifer o'u hamwynderau, mae'r Academi Ddoethurol yn cynnig cyfleusterau modern a helaeth ei hoffer i gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • tair ystafell seminar ar gyfer cyfarfodydd, grwpiau ffocws, hyfforddi neu gynadleddau.
  • Man cymdeithasol neu sesiynau grŵp, sydd ar gael i gwrdd neu weithio, mynediad 24 awr.
  • Ystafell dawel i feddwl, myfyrio ac i ddweud gweddïau personol.
  • Argraffwr sydd wedi'i gysylltu â I-Print a Web Print.
  • Cegin gyda dŵr poeth a microdon.
  • Ystafell TG gyda 20 o gyfrifiaduron

Ystafell ymchwilwyr

Mae'r ystafell ymchwilwyr yn ofod pwrpasol i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n ysgrifennu eu traethodau hir. Mae'r ystafell yn cynnwys 40 desg unigol; mae pob myfyriwr wedi'i ddyrannu yn derbyn mynediad at gyfrifiadur ar y rhwydwaith a man storio gellir ei gloi, yn ogystal â chegin a rannir gydag amwynderau a man cymdeithasol, a chyfleusterau argraffu

Cymryd rhan

Rydym yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i ymchwilwyr ôl-raddedig i gymryd rhan yn eu cymuned ymchwil ehangach.

Digwyddiadau rhyngddisgyblaethol

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngddisgyblaethol yn caniatáu myfyrwyr i adeiladu eu rhwydweithiau ymchwil, gwerthfawrogi dulliau gweithredu amgen, a dod o hyd i gydnabyddiaethau gydag ymchwilwyr tu allan i'w maes ymchwil uniongyrchol.

Hyrwyddwyr yr Academi Ddoethurol

Rydym yn gweithio'n galed i arddangos cyflawniadau ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn yr Academi Ddoethurol, ac un ffordd rydym yn gwneud hynny yw trwy recriwtio Hyrwyddwyr yr Academi Ddoethurol. Mae Hyrwyddwyr yn ymchwilwyr presennol sy'n rhan o ymchwil, arloesedd, ymgysylltu a/neu ddysgu. Rydym yn gweithio gyda Hyrwyddwyr i ymgysylltu â'r gymuned ôl-raddedig a sicrhau bod gymaint o ymchwilwyr ag sy'n bosib yn manteisio o'n rhaglen. Rydym yn mwynhau rhannu straeon llwyddiant ein hymchwilwyr yn ogystal â'u heriau a sut gallwn helpu mynd i'r afael â'r heriau.

Blog yr Academi Ddoethurol

Mae pob un o'n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn cael eu gwahodd i gyfrannu at flog yr Academi Ddoethurol i rannu eu hymchwil a'u teithiau PhD. Mae cyfrannu at y blog yn gyfle da i ymchwilwyr i ymarfer eu cyfathrebu a sgiliau ymgysylltu â'r cyhoedd, ac i gael eu gwaith wedi'i gyhoeddi. Mae'r blog hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddarganfod ac ymgysylltu gyda'u gilydd drwy rannu eu henwau twitter a manylion cyswllt neu ddechrau sgwrs yn yr adran sylwadau.