Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith

Mae ein hymchwilwyr yn rhoi manteision i gymdeithas.

Nod SPARK yw ymgymryd â gwaith ymchwil ar y cyd. Datblygwyd y syniad ar y cyd â phartneriaid allanol, gan gynnwys Nesta, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, ONS ac IBM.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn dangos sut mae ein hymchwilwyr eisoes yn gwneud gwahaniaeth.

Teenager smoking

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Photo taken by Flickr user epsos.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Kangia - Ilulissat Icefjord, Greenland

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Mae ymchwil wedi datgelu bod yna ‘rwystr llywodraethu’ o ran gweithredu ar newid hinsawdd.

Two police officers

Lleihau troseddau treisgar

Rydym yn lleihau trais drwy waith ymchwil, defnyddio data mewn ffyrdd newydd, a phartneriaethau newydd rhwng meysydd meddygaeth a chyfiawnder troseddol.

School dinners

Diwygio bwyd ysgol

Helpu i greu gwasanaeth bwyd ysgol iachach a mwy cynaliadwy.

People walking on Welsh hills

Gwir effaith economaidd ac amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru

New research helps us understand the true value of tourism in the country.