Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio ac yn anelu at greu byd sy'n gryfach, iachach ac sy'n fwy cynaliadwy.

Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth

Rydym ni’n cynnal ymchwil sy’n cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth newydd i helpu i leihau troseddu a chynyddu diogelwch.

neurons blue

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Systems Immunity Research Institute

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Deall a defnyddio’r system imiwnedd i sicrhau iechyd cyhoeddus byd-eang