Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Drwy ddarparu llwyfan sy'n helpu ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio, nod y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yw bod Caerdydd yn arwain Ewrop ym maes ymchwil lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Gwylio'r fideo

Newyddion diweddaraf

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Bydd canolfan Prifysgol Caerdydd yn manteisio ar gyfle gweithgynhyrchu sylweddol sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU

Menyw ifanc yn chwerthin wrth ddefnyddio offer labordy

Prifysgol Caerdydd yn derbyn cyfran o fuddsoddiad gwerth £1 biliwn mewn hyfforddiant doethurol

14 Mawrth 2024

Bydd Prifysgol Caerdydd yn arwain un o’r canolfannau hyfforddiant doethurol gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Ac yntau’n cynnig cyfleusterau sy’n helpu ymchwilwyr a’r diwydiant i gydweithio, bydd y Sefydliad hwn yn sicrhau mai Prifysgol Caerdydd yw’r arweinydd Ewropeaidd ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg am recriwtio academyddion a pheirianwyr sydd â diddordeb mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael ei leoli yn y Ganolfan Ymchwil Drosi newydd.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn darparu’r cyfleusterau diweddaraf sy'n helpu ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio.