Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Drwy ddarparu llwyfan sy'n helpu ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio, nod y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yw bod Caerdydd yn arwain Ewrop ym maes ymchwil lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Gwylio'r fideo

Newyddion diweddaraf

Mae’r Athro Peter Smowton, Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn sefyll y tu allan i adeilad sbarc|spark ym Mhrifysgol Caerdydd i groesawu’r Gweinidog Chloe Smith AS a Syr Derek Jones ar daith o amgylch Y Ganolfan Ymchwil Drosi

Gweinidog Gwyddoniaeth y DU yn ymweld â'r Ganolfan Ymchwil

6 Mehefin 2023

Y Gwir Anrhydeddus Chloe Smith yn cyhoeddi strategaeth Lled-ddargludyddion y DU

O'r Chwith i'r Dde: Yr Athro Donald J. Wuebbles, cyd-enillydd, Gwobr Heddwch Nobel 2007; Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd a’r Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Rudolf Allemann, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Enillydd Nobel yn lansio canolfan i greu rhagoriaeth ym myd diwydiant

1 Mehefin 2023

Gwyddonydd yr hinsawdd yn canmol cartref newydd atebion Sero Net

Two men shake hands having signed documents on the table in front of them

Prifysgol Caerdydd yn arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth electroneg pŵer gyda CSA Catapult

24 Ionawr 2023

Y bartneriaeth i feithrin sgiliau a thalent ym maes electroneg pŵer

Ac yntau’n cynnig cyfleusterau sy’n helpu ymchwilwyr a’r diwydiant i gydweithio, bydd y Sefydliad hwn yn sicrhau mai Prifysgol Caerdydd yw’r arweinydd Ewropeaidd ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg am recriwtio academyddion a pheirianwyr sydd â diddordeb mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael ei leoli yn y Ganolfan Ymchwil Drosi newydd.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn darparu’r cyfleusterau diweddaraf sy'n helpu ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio.