Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wrthi’n sefydlu ymchwil o’r radd flaenaf ar led-ddargludyddion cyfansawdd. Mae ICS yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Drwy ddarparu cyfleusterau arloesol sy'n helpu ymchwilwyr a'r diwydiant i gydweithio, rydym am i Gaerdydd arwain Ewrop ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Watch the video

Newyddion diweddaraf

CS wafer

Mae AI yn helpu i optimeiddio trawsnewidwyr electronig pŵer

9 Tachwedd 2022

Catapwlt CSA a Chaerdydd yn datblygu dull newydd

'Magnet ar gyfer arloesi' yn agor ar gyfer busnes

4 Gorffennaf 2022

Mae TRH yn uno diwydiant a gwyddoniaeth

Arweinydd Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y DU yn cael ei benodi’n athro er anrhydedd

10 Mai 2021

Mae Dr Wyn Meredith, Cyfarwyddwr Sefydlol y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC), sef menter busnes ar y cyd rhwng IQE plc a Phrifysgol Caerdydd, wedi’i benodi’n Athro er Anrhydedd gan y Brifysgol.

Ac yntau’n cynnig cyfleusterau sy’n helpu ymchwilwyr a’r diwydiant i gydweithio, bydd y Sefydliad hwn yn sicrhau mai Prifysgol Caerdydd yw’r arweinydd Ewropeaidd ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg am recriwtio academyddion a pheirianwyr sydd â diddordeb mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael ei leoli yn y Ganolfan Ymchwil Drosi newydd.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn darparu’r cyfleusterau diweddaraf sy'n helpu ymchwilwyr a diwydiant i gydweithio.