Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol

Arwain y trawsnewid i’r oes ddigidol, sy’n ddiogel, yn deg ac yn wydn i bawb.

server

Sbarduno arloesedd digidol

Rydym yn cyflwyno galluoedd newydd a dyfeisgar a hynny mewn partneriaeth ac mewn cydweithrediad â chymunedau a buddiolwyr sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan arloesedd.

people

Rhyngddisgyblaethol

Rydym yn canolbwyntio ar y cyd-chwarae rhwng pobl, prosesau a thechnolegau sy'n dod ag ymchwilwyr o feysydd gwyddoniaeth gymdeithasol, astudiaethau busnes, peirianneg, cyfrifiadureg a disgyblaethau eraill ynghyd.

globe

Arloesedd cyfrifol

Rydym yn rhoi arloesedd cyfrifol wrth galon trawsnewid digidol, gan anelu at newidiadau cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol ehangach sy’n cael eu cyflawni mewn ffordd foesegol, ddiogel, a chyfrifol.

Cydweithio â ni

Gwybodaeth am sut y gall y Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol gynorthwyo eich gwaith.

Effaith

Rydym yn sicrhau effaith gymhwysol ar gyfer buddiolwyr a galluogwyr trawsnewid digidol.

Professor Colin Riordan signs the Airbus Centre of Excellence agreement

Partneriaethau a chydweithio

Rydym wedi llwyddo i ddatblygu atebion sy'n ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y sector cyhoeddus a phreifat, gan feithrin perthnasoedd sy'n cael effaith.

Themâu ymchwil

Gofal Iechyd

Dyma sut y gallwn ni helpu gyda thrawsnewid digidol mewn gofal iechyd.

Cadwyni cyflenwi a logisteg

Dyma sut y gallwn ni wella eich effeithlonrwydd drwy drawsnewid logisteg eich cadwyni cyflenwi’n ddigidol.

Cludiant

Darganfyddwch sut y gallwn eich helpu i wella eich cludiant trwy drawsnewid digidol.

Cyllid a'r economi

Dyma sut y gallwn gefnogi trawsnewid digidol eich gwaith technoleg ariannol a chyllid.

Ansicrwydd a’r Dyfodol

Darganfod sut rydym yn bwriadu datblygu a chymhwyso atebion arloesol i ddeall a chyfleu ansicrwydd ac archwilio ei oblygiadau ar gyfer polisïau a gwneud penderfyniadau.

Galluogi technolegau

Gall ein technolegau digidol eich helpu i drawsnewid eich ffyrdd o weithio.

Newyddion diweddaraf