Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Father consoling crying child

Arbed plant rhag camdriniaeth

29 Gorffennaf 2015

Prawf newydd i feddygon allu canfod plant sydd mewn perygl o farw yn sgil cam-drin corfforol.

images of brain as scanned by MRI machine

Gwyddonwyr yn canfod genyn “Carreg Rosetta” sgitsoffrenia

28 Gorffennaf 2015

Canfyddiad pwysig yn datgelu dylanwad genyn mewn cyfnod bregus yn natblygiad yr ymennydd

Dr Daniel Mitchard & Jennifer Gardy in the Morgan-Botti Lightning Laboratory

Labordy Mellt Prifysgol Caerdydd ar brif sioe wyddoniaeth Canada

13 Mai 2015

A Cardiff University scientist will star on one of Canada's top science TV shows to explain what happens when inflight aircraft are struck by lightning.

GW4 logo

Hwb ariannol i gymunedau ymchwil ar lawr gwlad

11 Mai 2015

£450,000 i sefydlu cymunedau GW4 newydd.

3 scientists look at stem cells

Cyfansoddyn bôn-gelloedd gwrthganser newydd yn cael ei ddatblygu

7 Mai 2015

Gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn darganfod cyfansoddyn sy'n gallu ymladd canser mewn sawl ffordd

Fly insect close up showing whole of fly

Allai arogl roi stop ar ddefnyddio plaladdwyr?

27 Ebrill 2015

Gwyddonwyr yn ail-greu sylwedd naturiol sy'n cadw pryfed draw

Swirl of colourful chromosomal diagram

Dylanwad y genynnau ar oroesi canser y coluddyn

24 Ebrill 2015

Am y tro cyntaf, mae gwyddonwyr o Gymru wedi dangos bod amrywiadau genetig cyffredin a etifeddir yn dylanwadu ar ddisgwyliad oes ymhlith cleifion â chanser y coluddyn (CRC).

Iceberg in middle of sea water

Nid armadâu mynyddoedd iâ oedd yn achosi oeri Gogledd yr Iwerydd

17 Ebrill 2015

Mae'n debygol nad armadâu o fynyddoedd iâ oedd achos digwyddiadau sydyn o oeri yng Ngogledd yr Iwerydd dros y 440,000 o flynyddoedd diwethaf, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw yn Nature.

Egicarette

Y defnydd o e-sigaréts ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru

16 Ebrill 2015

Ymchwil newydd yn awgrymu bod nifer o laslanciau yn rhoi cynnig ar e-sigaréts, ond ychydig bach sy'n dod yn ddefnyddwyr rheolaidd.

Lab tech in white coat holding up graphene

Ymchwil Caerdydd ar graffîn yn ‘newid arloesol’ ar gyfer y diwydiant

16 Ebrill 2015

Gallai profion ar graffîn gan ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd arwain at ddatblygu'r 'deunydd rhyfeddol' ysgafn yn fyd-eang.'