Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Diamond Light Source, the national synchrotron facility

Tuag at frechiadau sydd wedi’u targedu’n fwy

16 Chwefror 2015

Y darlun cliriaf erioed o ymateb imiwnedd canser yn paratoi'r ffordd ar gyfer brechlynnau mwy cywir

Norman Lamb a Jenny Willot yn ymweld â CUBRIC

Y Gweinidog Gofal yn ymweld â CUBRIC

13 Chwefror 2015

Y Gweinidog Gofal yn cael cip ar ymchwil arloesol Prifysgol Caerdydd ym maes iechyd meddwl

Kidney cross section in body

New test for acute kidney injury in development

13 Chwefror 2015

Could patients’ urine predict killer condition before it strikes?

Peter Wells as St David Awards announcement

Peiriannwr yn cael ei gynnwys ar restr fer sy’n anrhydeddu ‘cyflawniadau arbennig’

12 Chwefror 2015

Professor Peter Wells pioneered medical ultrasound scanning.

CCTV cameras

Camerâu sy’n synhwyro ymladd i leihau troseddu ar strydoedd Prydain

12 Chwefror 2015

Mae prosiect gwerth miliwn o bunnoedd i ddatblygu camerâu 'clyfar' sy'n synhwyro trais ar y strydoedd yn cael ei ddatblygu gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.

Three men meeting for lunch

World Cancer Day

4 Chwefror 2015

Vice-Chancellor and Chancellor back healthier lifestyle call.

Professor Judith Hall with hospital equipment

‘Rydw i wedi gweld achos trychinebus o fam yn marw a cholli ei gefeilliaid’

30 Ionawr 2015

Mae gweithdrefnau meddygol i achub bywydau yn cael eu haddysgu yn un o wledydd is-Sahara Affrica am y tro cyntaf, diolch i un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol.

Hand holding chunk of seafloor sediment

Biscuits help resolve climate change controversy

29 Ionawr 2015

New analysis of seafloor sediments has provided scientists with direct evidence of dramatic natural changes in oceanic, atmospheric, climatic and ecological conditions, resolving long-standing controversy around climate change.

Abdul Rahim speaking at a Vision2020 network event, with Jasper Hemmes standing behind

Ymchwilwyr yn llygadu pot ymchwil gwerth biliynau o Ewros

29 Ionawr 2015

Cardiff University’s researchers and Welsh businesses could benefit from a share of research funding worth billions of Euros.

Flooded road with Flood triangle warning sign

Adroddiad yn datgelu agweddau’r cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd

29 Ionawr 2015

Mae canlyniadau astudiaeth newydd a arweinir gan y Brifysgol, a gyhoeddwyd flwyddyn ar ôl llifogydd mawr y gaeaf, yn dangos y cododd cred cyhoedd Prydain yn realiti newid yn yr hinsawdd a’i achosion dynol yn arwyddocaol y llynedd –mae ar ei huchaf er 2005, erbyn hyn.