Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Model of the University campus

£17m ‘green light’ for UK’s first Compound Semiconductor Research Foundation

25 Mawrth 2015

A £17.3m award that will put Cardiff University at the cutting edge of semiconductor technology has been announced by UK Government.

Swirl of colourful chromosomal diagram

Cyflwr cudd

17 Mawrth 2015

Pobl sy’n byw â chyflwr cromosomaidd mewn risg uchel o ddioddef problemau iechyd meddwl lluosog

Stem Cells

Gallai prawf ‘bôn-gell’ adnabod y mathau mwyaf ffyrnig o ganserau’r fron

4 Mawrth 2015

Mae gan y dull newydd hwn y potensial o adnabod y menywod sydd angen triniaeth ddwys er mwyn atal canser y fron rhag dychwelyd neu ledaenu

Bottles of alcohol lined up

Lansio ap ‘Un Ddiod Un Clic’

3 Mawrth 2015

Mae ap symudol newydd wedi cael ei lansio i wneud i’r cyhoedd yng Nghymru oedi ac ystyried faint o alcohol maen nhw’n ei yfed.

Butterflies with Bokeh effect

Effaith Pili Pala ac efelychiad cyfrifiadurol yn paratoi’r ffordd ar gyfer rhagfynegi clefyd y galon

20 Chwefror 2015

Mae gwyddonwyr o’r Ysgol Feddygol yn archwilio ffyrdd newydd o ragweld afiechyd flynyddoedd cyn i symptomau ymddangos.

Siemens MR scanner

Sefydlu’r Brifysgol fel y ‘Brif Ganolfan Niwroddelweddu Ewropeaidd’

19 Chwefror 2015

Mae’r Brifysgol wedi cadarnhau ei chynlluniau i ddefnyddio uwch-dechnoleg delweddu MR o fewn Canolfan newydd Prifysgol Caerdydd ar gyfer Delweddu Ymchwil i’r Ymennydd.

3D image of human intestines

Posibilrwydd mai “saethu cyfeillgar” y system imiwnedd sy’n gyfrifol am farwolaethau oherwydd canser y coluddyn

17 Chwefror 2015

Mae gwaith ymchwil gan Ysgol Meddygaeth Caerdydd wedi datgelu gwybodaeth newydd am ganser y coluddyn

Diamond Light Source, the national synchrotron facility

Tuag at frechiadau sydd wedi’u targedu’n fwy

16 Chwefror 2015

Y darlun cliriaf erioed o ymateb imiwnedd canser yn paratoi'r ffordd ar gyfer brechlynnau mwy cywir

Norman Lamb a Jenny Willot yn ymweld â CUBRIC

Y Gweinidog Gofal yn ymweld â CUBRIC

13 Chwefror 2015

Y Gweinidog Gofal yn cael cip ar ymchwil arloesol Prifysgol Caerdydd ym maes iechyd meddwl

Kidney cross section in body

New test for acute kidney injury in development

13 Chwefror 2015

Could patients’ urine predict killer condition before it strikes?