Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Gwyddonydd yn cynnal arbrawf yn y labordy

Partneriaeth i greu technoleg ar gyfer diwydiant cemegol cynaliadwy

9 Gorffennaf 2024

Bydd grant gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn dwyn arbenigedd a chyfleusterau ynghyd o bob cwr o’r DU ac Ewrop

A group of young children sit at a table with a teacher.

Mae data yn allweddol i iechyd cenedlaethau'r dyfodol: Gwersi a rannwyd yn narlith gyhoeddus Sefydliad Waterloo

3 Gorffennaf 2024

Strategic partnerships, data and innovation have the potential to reduce health inequalities in young people.

Goruchaf Lys yn yr UDA

Dyfarniadau ar erthyliad yn UDA: Dadansoddiad ieithyddol-gyfreithiol o’r briffiau amicus yn dangos bod menywod yn colli galluedd, a hynny ar ddwy ochr y ddadl

3 Gorffennaf 2024

Astudiodd academyddion gannoedd o ddogfennau a gafodd eu cyflwyno yn sgil achos llys Roe v. Wade, ac achosion llys eraill o bwys

Yr Athro Julie Williams

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am ei gweledigaeth a'i harweinyddiaeth”

3 Gorffennaf 2024

Mae’r Athro Julie Williams, cyfarwyddwr cyntaf Sefydliad Ymchwil Dementia’r DU (UK DRI) ym Mhrifysgol Caerdydd yn camu i’r naill ochr ar ôl saith mlynedd

Y tîm Amburn.

Mae boeler cyntaf y byd sy’n defnyddio ager amonia wedi symud i'r cam nesaf o brofi

1 Gorffennaf 2024

Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Arloesi Sero Net wedi dechrau profi math newydd o foeler amonia carbon isel ar y safle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Julie Williams

Gwobr am wneud cyfraniad rhagorol i faes niwrowyddoniaeth

1 Gorffennaf 2024

Yr Athro Julie Williams yn ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol i Faes Niwrowyddoniaeth gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain

Mae ImmunoServ wedi ymuno â Medicentre Caerdydd

1 Gorffennaf 2024

The Welsh scientists that created a unique kit to test Covid-19 immunity have moved their team into Cardiff Medicentre.

People shopping at farmers market

Mae peidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn tanseilio cefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw

25 Mehefin 2024

Mae’r 'disgyrsiau oedi' ynghlwm wrth beidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw o ran yr hinsawdd

Mae Medicentre Caerdydd wedi cynnal digwyddiad i hybu cydweithio rhwng y byd academaidd a byd diwydiant

24 Mehefin 2024

Academic and industry experts have been brought together to foster innovation and unlock collaborative potential.

Canfuwyd 'cemegau am byth' mewn dyfrgwn yn Lloegr

17 Mehefin 2024

PFAS, also known as ‘forever chemicals’, have been found in English otters