Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

3 scientists look at stem cells

Cyfansoddyn bôn-gelloedd gwrthganser newydd yn cael ei ddatblygu

7 Mai 2015

Gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn darganfod cyfansoddyn sy'n gallu ymladd canser mewn sawl ffordd

Fly insect close up showing whole of fly

Allai arogl roi stop ar ddefnyddio plaladdwyr?

27 Ebrill 2015

Gwyddonwyr yn ail-greu sylwedd naturiol sy'n cadw pryfed draw

Swirl of colourful chromosomal diagram

Dylanwad y genynnau ar oroesi canser y coluddyn

24 Ebrill 2015

Am y tro cyntaf, mae gwyddonwyr o Gymru wedi dangos bod amrywiadau genetig cyffredin a etifeddir yn dylanwadu ar ddisgwyliad oes ymhlith cleifion â chanser y coluddyn (CRC).

Iceberg in middle of sea water

Nid armadâu mynyddoedd iâ oedd yn achosi oeri Gogledd yr Iwerydd

17 Ebrill 2015

Mae'n debygol nad armadâu o fynyddoedd iâ oedd achos digwyddiadau sydyn o oeri yng Ngogledd yr Iwerydd dros y 440,000 o flynyddoedd diwethaf, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw yn Nature.

Egicarette

Y defnydd o e-sigaréts ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru

16 Ebrill 2015

Ymchwil newydd yn awgrymu bod nifer o laslanciau yn rhoi cynnig ar e-sigaréts, ond ychydig bach sy'n dod yn ddefnyddwyr rheolaidd.

Lab tech in white coat holding up graphene

Ymchwil Caerdydd ar graffîn yn ‘newid arloesol’ ar gyfer y diwydiant

16 Ebrill 2015

Gallai profion ar graffîn gan ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd arwain at ddatblygu'r 'deunydd rhyfeddol' ysgafn yn fyd-eang.'

Insulin

Plant Cymru sydd â diabetes math 1 bum gwaith yn fwy tebygol o orfod mynd i'r ysbysty

14 Ebrill 2015

Data'n dangos mai plant cyn oed ysgol a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig sydd â'r risg uchaf.

Model of the University campus

£17m ‘green light’ for UK’s first Compound Semiconductor Research Foundation

25 Mawrth 2015

A £17.3m award that will put Cardiff University at the cutting edge of semiconductor technology has been announced by UK Government.

Swirl of colourful chromosomal diagram

Cyflwr cudd

17 Mawrth 2015

Pobl sy’n byw â chyflwr cromosomaidd mewn risg uchel o ddioddef problemau iechyd meddwl lluosog

Stem Cells

Gallai prawf ‘bôn-gell’ adnabod y mathau mwyaf ffyrnig o ganserau’r fron

4 Mawrth 2015

Mae gan y dull newydd hwn y potensial o adnabod y menywod sydd angen triniaeth ddwys er mwyn atal canser y fron rhag dychwelyd neu ledaenu