Ewch i’r prif gynnwys

2023

Bachgen yn dal arwydd i fyny yn dweud 'hawliau' i'r camera

Caerdydd yw dinas gyntaf y DU sy'n Gyfeillgar i Blant (UNICEF)

27 Hydref 2023

Roedd arbenigedd SBARC yn ymchwil y gwyddorau cymdeithasol wedi cynorthwyo’r cais

Mae dau ddyn yn edrych ar ei gilydd ac yn ysgwyd llaw mewn ystafell gynadledda

Arbenigedd ymchwil ac arloesi Prifysgol Caerdydd

26 Hydref 2023

Arddangosfeydd Prifysgol Caerdydd yn Llundain

Mae pump o bobl yn sefyll mewn ystafell ac yn gwenu ar y camera

Mae Prifysgol Caerdydd a Siemens Healthineers wedi creu cynghrair strategol

26 Hydref 2023

Bydd y bartneriaeth yn chwyldroi technolegau meddygol

Flora: Teyrnged i Chwaeroliaeth a Menywod Du

25 Hydref 2023

Murlun newydd wedi'i gomisiynu gan y Brifysgol yn cael ei ddadorchuddio ar gampws y Brifysgol yn ystod mis Hanes Pobl Ddu

Genynnau wedi’u hargraffu yng ‘nghanolbwynt magu plant’ yr ymennydd yn pennu a ydy llygod yn rhieni da ai peidio

25 Hydref 2023

Nod astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd oedd cadarnhau sut mae genynnau sydd wedi'u hargraffu yn chwarae rhan wrth rianta mewn llygod.

Tai teras yng Nghymru

Cyllid awdurdodau lleol yng Nghymru ar “lwybr anghynaladwy”, medd adroddiad newydd

25 Hydref 2023

Gallai pwysau gwariant arwain at doriadau pellach mewn gwasanaethau cyhoeddus

Dyn mewn cadair olwyn yn cael ei lun wedi’i dynnu wrth ymyl trên yng ngorsaf danddaearol Llundain Bermondsey.

"Cynnig y rhyddid i bobl ddewis sut maen nhw'n teithio"

24 Hydref 2023

Mae un o raddedigion y Brifysgol yn datblygu ap teithio hygyrch sy'n rhoi gwybod os bydd problemau o ran defnyddio lifftiau metro Llundain

ymchwilwyr ifanc wrth eu gwaith mewn labordy

Caerdydd yn ymuno ag Wythnos Ymchwil Agored GW4

23 Hydref 2023

Y Brifysgol yn arddangos arfer gorau

Peiriannydd Benywaidd yn Gweithio ar Beiriant Trwm

Daeth incymau uchel yn fwy derbyniol i’r gweithwyr ar y cyflogau isaf yn sgîl cyflwyno’r isafswm cyflog yn y DU, yn ôl astudiaeth

19 Hydref 2023

Mae rhoi cyd-destun clir i weithwyr gyfeirio ato o ran cyflogau yn lleddfu pryderon ynghylch mathau o anghydraddoldeb, yn ôl academyddion