Ewch i’r prif gynnwys

2022

CS wafer

Mae AI yn helpu i optimeiddio trawsnewidwyr electronig pŵer

9 Tachwedd 2022

Catapwlt CSA a Chaerdydd yn datblygu dull newydd

VC with Chris Moores, Operations Director, NQA

Cydnabyddiaeth am ymrwymiad i iechyd, lles a diogelwch

8 Tachwedd 2022

Prifysgol Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yn y DU i sicrhau cydymffurfiaeth â safon fyd-eang newydd ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch seicolegol yn y gweithle.

The Mandrare river, now a dried up river bed, Amboasary Antsimo, Anosy region, Madagascar, September 2021

Sychder ar draws Affrica

3 Tachwedd 2022

Mae sychder wedi bod yn digwydd yn amlach, yn ddwysach ac yn ehangach yn ystod y pedwar degawd diwethaf, yn ôl ymchwil newydd.

Child taking part in the festival of social science

Ymchwilwyr yn trafod effaith eu gwaith

1 Tachwedd 2022

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol yn dechrau yng Nghymru

yr Athro Jeremy Hall

Rhodd gwerth £5 miliwn i greu'r Ganolfan Niwrowyddoniaeth Drosiadol Hodge

27 Hydref 2022

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl trwy 18 o ysgoloriaethau PhD a ariennir yn llawn.

Alumni 30 Awards group photo

Cynfyfyrwyr arloesol yn cael eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo

25 Hydref 2022

Mae aelodau o gymuned cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi cael eu cydnabod yn y Gwobrau (tua)30 cyntaf.

Caerdydd yn cynhyrchu £3.7bn i economi'r DU

24 Hydref 2022

Y Brifysgol yn creu £6.40 am bob £1 sy'n cael ei gwario

Professor Erminia Calabrese

Mae’r Athro Erminia Calabrese wedi ennill Medal a Gwobr Fred Hoyle 2022 y Sefydliad Ffiseg

24 Hydref 2022

Mae’r Athro Erminia Calabrese, o Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd, wedi ennill Medal a Gwobr Fred Hoyle 2022y Sefydliad Ffiseg.

Senedd building

Datganoli’n ‘gam angenrheidiol’ tuag at system cyfiawnder troseddol well yng Nghymru, yn ôl academyddion

19 Hydref 2022

‘Set gymhleth o drefniadau cyfansoddiadol’ yn amharu ar waith llunio polisïau a chraffu effeithiol