Ewch i’r prif gynnwys

2015

Richard Gwyn

Ffiesta Ffuglen yn denu awduron rhyngwladol i Gymru

2 Ebrill 2015

Pedwerydd digwyddiad Ffiesta Ffuglen yn denu awduron o Fecsico i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Scene of gentlemen from Jane Eyre novel

Yr Archif Darluniadau

31 Mawrth 2015

Datgelu trysor byd-eang: archif chwiliadwy mwyaf y byd o ddarluniadau llyfrau yn gwneud mwy na miliwn o ddelweddau ar gael yn rhad ac am ddim.

Portrait image of Prof John Harwood

Gwyddonydd o Gaerdydd yn cael ei anrhydeddu yng Ngwobrau’r Gymdeithas Biocemegol

31 Mawrth 2015

Yr Athro John Harwood yn cael ei gydnabod am ei gyfraniad eithriadol at fiocemeg lipid.

Portrait photo of Kevin Morgan

Academydd i gynghori’r Comisiynydd Ewropeaidd sydd â chyllideb gwerth €351 biliwn

31 Mawrth 2015

Crynodeb ar gyfer mynegai: Uwch academydd yn sicrhau rôl i gynghori'r Comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am draean o gyfanswm cyllideb yr UE.

Surgeons in scrubs around operating table

Cwmni deilliol o Gaerdydd yn sicrhau £2.1m i ddatblygu Ultravision

30 Mawrth 2015

Mae cwmni a ddechreuodd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi sicrhau £2.1m i hybu ymhellach fasnacheiddio ei brif gynnyrch.

Baroness Randerson

Y Farwnes Randerson yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb mewn araith yn y Brifysgol

27 Mawrth 2015

Fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau trwy gydol mis Mawrth i hyrwyddo a dathlu cydraddoldeb cyfle, defnyddiodd y Farwnes Randerson araith yn y Brifysgol i amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer cyflwyno cydraddoldeb i fenywod yn yr economi.

tab on computer showing Twitter URL

Twitter yn helpu i ragfynegi senedd grog

27 Mawrth 2015

Mae ymchwilwyr o Gaerdydd a Manceinion wedi defnyddio Twitter i ragfynegi canlyniad yr etholiad.

TEDx Cardiff logo

TEDx Caerdydd

27 Mawrth 2015

Gwyliwch academyddion Caerdydd yn ysbrydoli cynulleidfa fyd-eang

Polling station

Canllaw newydd yn ceisio rhoi sgiliau, awgrymiadau a chyngor i newyddiadurwyr ar-lein a hyperleol ar sut i adrodd ar yr Etholiad Cyffredinol sydd ar ddod yn eu cymunedau.

27 Mawrth 2015

Bydd y canllaw, a grëwyd gan y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol a Chanolfan Llywodraethiant Cymru yn y Brifysgol, yn archwilio sut y gall newyddiadurwyr roi sylw i'r Etholiad Cyffredinol yn ddiogel ac yn effeithiol, a chynyddu ymgysylltiad â'u cymuned leol.

The Vice-Chancellor Professor Colin Riordan and Matt Newman CEO of the IAAF/Cardiff University World Half Marathon Championships Organising Committee

Y Brifysgol wedi ei henwi fel partner enwebedig Digwyddiad Hanner Marathon y Byd

26 Mawrth 2015

Mae'r Brifysgol wedi cael ei chyhoeddi fel partner enwebedig ar gyfer digwyddiad athletau pwysig a fydd yn denu llawer o redwyr gorau'r byd i Gaerdydd.