Ewch i’r prif gynnwys

2015

Swirl of colourful chromosomal diagram

Cyflwr cudd

17 Mawrth 2015

Pobl sy’n byw â chyflwr cromosomaidd mewn risg uchel o ddioddef problemau iechyd meddwl lluosog

David James

Academydd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn cael ei ethol yn Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol

16 Mawrth 2015

Cadarnhaodd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol ddydd Gwener, 13 Mawrth ei bod wedi rhoi’r dyfarniad Cymrawd i nifer o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw.

Social sciences grafiti wall

Y gwrthbleidiau’n derbyn bil Llywodraeth Cymru yn dilyn newidiadau a hybwyd gan academydd o Brifysgol Caerdydd

13 Mawrth 2015

Derbyniodd ymchwil gan yr Athro Emma Renold, yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, glod yr wythnos hon fel un o’r catalyddion ar gyfer newidiadau arwyddocaol i Fil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru.

Insulin

Brechiad diabetes math 1 yn bosibl “o fewn cenhedlaeth”

12 Mawrth 2015

Cydweithrediad ledled y DU i ddarparu “hwb mawr” mewn ymdrech i atal colli inswlin mewn diabetes math 1.

Welsh Flag

Cryfhau dyfodol newyddiaduraeth Gymraeg

11 Mawrth 2015

Lansio gradd newydd Newyddiaduraeth a Chymraeg gyda thrafodaeth arbennig.

ipad and phone

Cwrs Newyddiaduraeth Gymunedol MOCC yn cyrraedd carreg filltir 10,000 o ddysgwyr

10 Mawrth 2015

Mae’r cwrs yn rhan o brosiectau’r Brifysgol i drawsffurfio cymunedau

E treasure ceremony

Dysgwyr sy’n oedolion yn dathlu

9 Mawrth 2015

Seremoni yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes

CUBRIC

Tours of £44m brain imaging centre site pull in public

9 Mawrth 2015

Members of the public get a behind-the-scenes preview of Europe’s biggest neuroimaging research centre.

Staff and students from Cardiff University with members of the local community.

Y gymuned yn uno â’r Brifysgol i glirio sbwriel o’r strydoedd

5 Mawrth 2015

Ymateb gwych i waith ymgysylltu Porth Cymunedol yn Grangetown

Stem Cells

Gallai prawf ‘bôn-gell’ adnabod y mathau mwyaf ffyrnig o ganserau’r fron

4 Mawrth 2015

Mae gan y dull newydd hwn y potensial o adnabod y menywod sydd angen triniaeth ddwys er mwyn atal canser y fron rhag dychwelyd neu ledaenu