Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Policemen

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 10% yn 2014

21 Ebrill 2015

Trais yn erbyn plant a phobl ifanc 18% yn is

Children planting flowers

Creu cyffro wrth chwilio am gyffuriau gwrthfacteria newydd

20 Ebrill 2015

Mae plant ysgol wedi bod yn brysur yn garddio yng nghanol dinas Caerdydd i annog pryfed peillio i ffynnu ochr yn ochr ag ymchwil y Brifysgol.

Swimmer at Varsity in pool competing

Gornest Prifysgolion Cymru 2015

20 Ebrill 2015

Bydd Tîm Caerdydd yn wynebu Tîm Abertawe ac yn cefnogi ymgyrch #careiauenfys Stonewall

Iceberg in middle of sea water

Nid armadâu mynyddoedd iâ oedd yn achosi oeri Gogledd yr Iwerydd

17 Ebrill 2015

Mae'n debygol nad armadâu o fynyddoedd iâ oedd achos digwyddiadau sydyn o oeri yng Ngogledd yr Iwerydd dros y 440,000 o flynyddoedd diwethaf, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw yn Nature.

VC and Guests in Catalysis lab

Labordy newydd gwerth £500,000 i hyfforddi cemegwyr y dyfodol

17 Ebrill 2015

Bydd canolfan wyddoniaeth uwch dechnoleg bwrpasol ar gyfer hyfforddi arweinwyr y byd mewn catalyddu yn agor ym Mhrifysgol Caerdydd.

Lab tech in white coat holding up graphene

Ymchwil Caerdydd ar graffîn yn ‘newid arloesol’ ar gyfer y diwydiant

16 Ebrill 2015

Gallai profion ar graffîn gan ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd arwain at ddatblygu'r 'deunydd rhyfeddol' ysgafn yn fyd-eang.'

THE 16.9

Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education 2015

16 Ebrill 2015

Prifysgol ar y rhestr fer yng nghategori 'Arweinyddiaeth a Rheolaeth Tîm Eithriadol'.

Egicarette

Y defnydd o e-sigaréts ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru

16 Ebrill 2015

Ymchwil newydd yn awgrymu bod nifer o laslanciau yn rhoi cynnig ar e-sigaréts, ond ychydig bach sy'n dod yn ddefnyddwyr rheolaidd.

Insulin

Plant Cymru sydd â diabetes math 1 bum gwaith yn fwy tebygol o orfod mynd i'r ysbysty

14 Ebrill 2015

Data'n dangos mai plant cyn oed ysgol a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig sydd â'r risg uchaf.

Runners holding sign saying 'The Extra Milers'

Byddwch yn wirfoddolwr mewn digwyddiad athletau mawr a noddir gan y Brifysgol

13 Ebrill 2015

Mae rhaglen wirfoddoli newydd wedi cael ei lansio i ddod o hyd i helpwyr i gynorthwyo ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd pan gaiff ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2016.