Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl gydag ymchwil blaengar a threialon clinigol o'r radd flaenaf.

Mae ein gwaith yn trosi'n syth o'r labordy i'r byd go iawn, lle mae'n sbarduno ac yn llywio'r sectorau amrywiol sy'n ymwneud â gofal iechyd yn cynnwys y GIG, diwydiant, llywodraeth, elusennau a'r cyhoedd.

Uchafbwyntiau

Indian woman drinking water from tap

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Darganfyddiad genyn sy'n wrthiannol i antibiotigau gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn newid agwedd a pholisi yn fyd-eang o ran monitro ac ataliad.

Cancer laboratory

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Dyma ein hymchwilwyr yn datgelu'r technegau gorau am drin canser y brostad datblygedig lleol.

Child abuse

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Rhaglen ymchwil arloesol ar gyfer asesiadau clinigol fwy dibynadwy i adnabod achosion o gamdrin plant a diofalwch.

Image of person smoking

Astudiaeth achos ymchwil ar ddefnyddio cannabis a sgitsoffrenia

Ydy defnyddio canabis yn gysylltiedig â sgitsoffrenia?