Ewch i’r prif gynnwys

Creu ‘Ysbyty Rhithwir’ i Gymru

Golygfa o Ysbyty Rhithwir Cymru.
Golygfa o Ysbyty Rhithwir Cymru.

Mae 'ysbyty rhithwir' i Gymru a all helpu i hyfforddi ymarferwyr meddygol yfory yn cael ei ddatblygu gan bartneriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y cydweithrediad 19 mis yw creu amgylchedd rhithwir ar-lein amlddisgyblaethol, a thraws-arbenigedd, israddedig ac ôl-raddedig a fydd yn arddangos Cymru fel esiampl o addysg feddygol.

Nod y prosiect yw creu lleoliadau clinigol 'rhithwir' ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd myfyrwyr, gan gymhwyso gwybodaeth gwerslyfrau i gleifion a senarios go iawn, tra'n osgoi'r angen am ymbellhau cymdeithasol yn ystod pandemig COVID-19.

Wedi'i alluogi drwy amgylchedd rhithwir ar-lein (Ysbyty Rhithwir Cymru), bydd clinigwyr yn gallu creu tri math o brofiad dysgu wedi'u llunio o amgylch cyflwyniad gan gleifion:

  • Amgylchedd 360° o hyd (gyda chynnwys wedi'i wreiddio i greu pecyn eDdysgu)
  • Amgylchedd fideo 360° (gyda chwarae mewn senarios sy’n canghennu ac sydd ddim)
  • Amgylchedd 360° / 3D ymdrwythol (gydag efelychiad rhyngweithiol ar-lein).

Trosolwg a demo

Fideo yn rhoi trosolwg o'r ysbyty rhithwir.

Wedi'i ariannu gan Accelerate, mae'r prosiect yn cynnwys arbenigwyr Realiti Rhithwir (VR) Virtus Tech, a fydd yn darparu llwyfan teithiau DIGI, ac amrywiaeth o sefydliadau iechyd ac addysg: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg,, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Rhwydwaith, Trawma Mawr De Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a'r Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant).

Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu arbenigedd academaidd i asesu effeithiolrwydd addysgu'r amgylchedd VR yn ogystal â rheoli prosiectau drwy'r Cyflymydd Arloesedd Clinigol.

Bydd y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gwerthusiad o effeithiolrwydd a phrofiad defnyddwyr.

Ymhlith y manteision o ran cydweithredu mae:

  • Datblygu amgylchedd dysgu rhithwir 360 gradd 3D unigryw a marchnatadwy;
  • Offeryn cymorth addysgu a gwerthuso clinigol pwrpasol sy'n darparu modiwlau arbenigol a darpariaeth bwrpasol
  • Un porth ar gyfer sicrhau dilyniant ar draws addysgu clinigol rhithwir
  • Chyfleoedd ar gyfer cydweithredu pellach
  • Astudiaethau achos ar y cyd rhwng partneriaid y prosiect.

Darllenwch yr astudiaeth achos a gyhoeddwyd

Ysbyty Rhithwir Cymru

Astudiaeth achos i greu amgylchedd rhithwir amlddisgyblaethol a thraws-arbenigol ar-lein ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion fel ei gilydd (Ysbyty Rhithwir Cymru).