Ewch i’r prif gynnwys

Llawdriniaeth rithwir wedi’i phersonoleiddio ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol
Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol.

Mae prosiect arloesol i optimeiddio triniaeth arthritis pen-glin yn cael ei arloesi gan dîm o ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd, partneriaid diwydiannol a chlinigwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella canlyniadau cleifion drwy feddalwedd cynllunio llawfeddygol well.

Mae TOKA® yn brosiect cydweithredol rhwng 3D Metal Printing (cwmni o Gaerfaddon sy'n arbenigo mewn Gweithgynhyrchu Haen ar Haen) a’r Ganolfan Biomecaneg Orthopedig ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Mae'n rhoi amgylchedd cynllunio 3D greddfol i lawfeddygon er mwyn sicrhau aliniad pen-glin optimeiddiedig heb fawr o risg i gleifion.

Mae TOKA® wedi ymuno ag arbenigwyr biomecaneg o'r Cyfleuster Ymchwil Biomecaneg Cyhyrysgerbydol yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i ddatblygu meddalwedd cynllunio llawfeddygol ar gyfer Osteotomi Tibiaidd Uchel (HTO), gyda chefnogaeth y rhaglen Cyflymu.

Mae HTO yn driniaeth effeithiol ar gyfer cleifion osteoarthritis pen-glin iau. Mae'n amddiffyn y cymal naturiol drwy ail-alinio'r tibia ac ailddosbarthu'r ardaloedd pwysedd uchel poenus o fewn y pen-glin.

Mae osteoarthritis yn effeithio ar bron i 9 miliwn o bobl yn y DU, gyda'r pen-glin yn gymal yr effeithir arni’n gyffredin. Fodd bynnag, mae canlyniadau cleifion yn dal i ddibynnu ar gywirdeb y llawdriniaeth, ac nid yw’r atebion presennol yn cael eu teilwra i’r unigolyn.

Nod y prosiect hwn yw datblygu offeryn cynllunio llawfeddygol pwrpasol, sy'n galluogi llawfeddygon i gyflawni'r cywiriad arfaethedig yn fanwl gywir gan ddefnyddio cyfuniad o gynllunio 3D greddfol a’r dyfeisiau pwrpasol lleiaf ymwthiol i wella cysur cleifion.

Gallai canlyniad o'r fath arwain at welliant sylweddol mewn opsiynau triniaeth glinigol, a fydd yn gwella profiad y claf yn y pen draw.

Bydd cleifion y mae llawdriniaeth HTO wedi’i threfnu ar eu cyfer yng Nghanolfan Orthopedig Caerdydd a'r Fro yn cael eu recriwtio fel gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth i gasglu data delweddu biomecanyddol a chymal glin cyn ac ar ôl y llawdriniaeth.

Defnyddir y data i lywio newidiadau i'r feddalwedd gynllunio. Mae’r rhaglen Cyflymu yn hwyluso'r gwaith o gyflawni'r prosiect hwn, sydd â ffocws clinigol, drwy gynnig arbenigedd academaidd mewn biomecaneg a delweddu cyhyrysgerbydol, rheoli prosiectau, a chymorth o ran amser nyrsys ymchwil i helpu i recriwtio cleifion.

Bydd y gwaith yn galluogi TOKA® i weithredu newidiadau pwrpasol i'w meddalwedd cynllunio llawfeddygol a chyflwyno’u harbenigedd eu hunain, sy'n benodol i'r diwydiant, i wella canlyniadau prosiectau a datblygiadau masnachol ar ôl y prosiect.

Yn ogystal â datblygu penderfyniadau triniaeth sy’n cael eu llywio gan dystiolaeth ar gyfer llawdriniaeth osteoarthritis pen-glin, bydd y prosiect yn cynhyrchu astudiaethau achos gwerthfawr, yn arddangos cyfleusterau ymchwil glinigol yng Nghaerdydd, a'u heffaith ar y diwydiant a GIG Cymru, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer cydweithrediadau sy'n canolbwyntio ar ymchwil yn y dyfodol.

Darllenwch yr astudiaeth achos a gyhoeddwyd

Llawdriniaeth rithiol bersonol ar gyfer triniaeth arthritis pen-glin wedi'i optimeiddio

Cynyddu meddalwedd cynllunio llawfeddygol osteotomi tibial uwch drwy ddefnyddio data biomecaneg a delweddu.