Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil Geometreg, Algera, Ffiseg Mathemategol a Topoleg

Yn unol â llawer o fathemateg fodern, mae'r grŵp hwn yn gyfuniad o fathemategwyr pur a ffisegwyr damcaniaethol.

Mae ein diddordebau'n cwmpasu ystod eang o bynciau, o algebra, geometreg, topoleg, gan gynnwys algebrâu gweithredydd, a geometreg nad yw'n gymudol, mewn mathemateg bur, i theori algebraidd a chydymffurfiol maes cwantwm, theori gwybodaeth gwantwm, a mecaneg ystadegol integradwy mewn ffiseg fathemategol.

Ymchwil

Prif feysydd ymchwil y grŵp presennol yw:

Mathemateg Bur

 • Cyfuniadeg algebraidd a rhifol
 • Geometreg algebraidd
 • Cynrychioliadau grŵp Braid
 • Problemau categoreiddio, cymesuredd drych, mannau moduli
 • Categorïau-DG a chategorïau deilliedig yn gysylltiedig ag amrywiadau algebraidd
 • Theori-K – gan gynnwys fersiynau cyfrodedd a chywerth
 • Categorïau tensor ac ymasiad modiwlaidd
 • Algebrâu gweithredydd a geometreg nad yw’n gymudol
 • Orbiffoldau a’r gyfatebiaeth McKay mewn Geometreg Algebraidd a Theori Is-ffactorau
 • Cymesureddau cwantwm: is-ffactorau, categorïau tensor, algebrâu Hopf, grwpiau cwantwm
 • Cynrychioliadau Quiver mewn Geometreg Algebraidd a Theori Is-ffactorau
 • Is-ffactorau ac algebrâu planar.

Ffiseg fathemategol

 • Theori Algebraidd Maes Cwantwm
 • Theori Meysydd Cydffurfiol
 • Gwybodaeth gwantwm
 • Mecaneg ystadegol: systemau integradwy clasurol a chwantwm
 • Cyfnodau mater topolegol.

Cwrdd â'r tîm

No picture for Declan Bays

Declan Bays

Myfyriwr ymchwil

Email
BaysD@caerdydd.ac.uk
Picture of Diego Corro Tapia

Dr Diego Corro Tapia

Ymchwilydd Cymrodoriaeth Ôl-Ddoethurol

Email
CorroTapiaD@caerdydd.ac.uk
Picture of Shauna Ford

Miss Shauna Ford

Myfyriwr Cyswllt Addysgu / Myfyriwr Ymchwil

Email
FordS6@caerdydd.ac.uk
Picture of John Harvey

Dr John Harvey

Darlithydd mewn Gwyddorau Mathemategol
Cymrawd Arweinwyr y Dyfodol UKRI

Telephone
+44 29208 70943
Email
HarveyJ13@caerdydd.ac.uk
No picture for Jamal Shafiq

Mr Jamal Shafiq

Myfyriwr ymchwil

Email
ShafiqJN@caerdydd.ac.uk
Picture of Ambrose Yim

Ambrose Yim

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.