Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein gwaith ymchwil wedi bod yn llwyddiannus dros ben ar lwyfannau cenedlaethol a byd-eang, ac rydym yn cyflwyno prosiectau unigryw, arloesol a rhyngddisgyblaethol am ystod o bynciau hynod ddiddorol.

Ymunwch â chymuned academaidd lewyrchus sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf ym meysydd gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae gennym ddiwylliant ymchwil gadarn gydag enw da ar gyfer safon ein hymchwil, sy'n denu nifer cynyddol o grantiau.

We have an exceptionally strong research culture with an excellent reputation for research quality, attracting a growing number of grants. Rydym yn ymfalchïo mewn creu amgylchedd diddorol ar gyfer astudiol ôl-raddedig a gaiff ei goruchwylio’n frwdfrydig gan staff academaidd llawn cymhelliant gan ddefnyddio cyfleusterau rhagorol.

Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser, gyda goruchwyliaeth ar gael ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil, wedi’u categoreiddio’n fras i’r themâu canlynol: