Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil y mae’r ysgol yn eu denu. Mae gennym gryfderau penodol mewn theori rhyngwladol, hanes meddwl yn rhyngwladol, gwleidyddiaeth diriogaethol a diogelwch Ewropeaidd a rhyngwladol.

Mae'r ysgol yn cynnig cyfarwyddo ar draws ystod eang o bynciau ymchwil gan gynnwys

 • Affrica
 • Hinsawdd a Gwleidyddiaeth Amgylcheddol
 • Integreiddio Ewropeaidd a’r UE
 • Diogelwch Ewropeaidd
 • Ewrop a’r byd ehangach
 • Ewropeiddio
 • Globaleiddio
 • Cyfiawnder Byd-eang
 • Hanes y meddwl gwleidyddol rhyngwladol
 • Ymyrraeth Ddyngarol
 • Hawliau Dynol
 • Gwleidyddiaeth hunaniaeth
 • Cyfathrebu a gwrthdaro rhyngddiwylliannol
 • Moeseg rhyngwladol
 • Cyfraith Ryngwladol
 • Theori gwleidyddol rhyngwladol
 • Cysylltiadau Rhyngwladol
 • Diogelwch rhyngwladol
 • Ar ôl y rhyfel
 • Lladrad
 • Economi Wleidyddol
 • Gwleidyddiaeth diriogaethol
 • Terfysgaeth
 • Gwleidyddiaeth Gorllewin Ewrop

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Politics Admissions Administrator

Administrative contact

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig