Ewch i’r prif gynnwys

Y Gyfraith

Yn cael ein hadnabod am ein hymchwil cyfreithiol-gymdeithasol a'n hacademyddion sydd ag enw da yn rhyngwladol, bydd dewis y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich rhoi chi yng nghanolfan dinesig a chyfreithiol prifddinas Cymru.

Mae'r Gyfraith yn bwnc heriol a gwerth chweil sy'n rhoi amrywiaeth o sgiliau i chi sy'n addas ar gyfer ystod eang o yrfaoedd. Dyluniwyd ein cyrsiau i'ch galluogi chi i gyflawni eich potensial academaidd a galwedigaethol. Mae astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn dangos eich ymrwymiad i ragoriaeth a byddwch yn derbyn cefnogaeth ein staff cyfeillgar sy'n barod i'ch helpu chi i greu eich dyfodol.

Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o'r byd ac yn cynnig amgylchedd cymwynasgar, cefnogol ac sy'n amrywiol yn ddiwylliannol i chi astudio ynddo.

Hefyd, ni yw’r unig Brifysgol yng Ngrŵp Russell yn y Du i gynnig hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol cyflawn: y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL),  Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) a Chwrs Hyfforddiant y Bar (BTC).

Israddedig

Israddedig

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd i ennill profiad ymarferol o'r pwnc yn y byd go iawn. Byddwch yn elwa o'n dysgu cyfreithiol a arweinir gan ymchwil rhagorol ac yn profi ein cyfuniad unigryw o hyfforddiant academaidd a phroffesiynol.

Ôl-raddedig a Addysgir

Ôl-raddedig a Addysgir

Ymgysylltwch gydag academyddion cyfreithiol o bob cwr o'r byd sy'n flaenllaw ym myd ymarfer y gyfraith.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â'r genhedlaeth nesaf o ysgolheigion cyfreithiol a chyfrannu at waith ymchwil arloesol mewn ystod eang o feysydd.

Rhaglenni proffesiynol

Rhaglenni proffesiynol

Gallwch ymgymryd â holl agweddau eich hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyfleoedd Cymraeg

Cyfleoedd Cymraeg

Mae cyflogwyr yng Nghymru yn croesawu cyfreithwyr dwyieithog gan fod yna alw amdanynt ymhlith cleientiaid Cymraeg.