Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymchwil o safon fyd-eang a'n henw da yn rhyngwladol am ragoriaeth.

Mae’r corff bywiog o fyfyrwyr ynghyd â staff academaidd helaeth eu cymwysterau'n cynnig yr amgylchedd perffaith i ymchwilio i feysydd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol sy'n ddynamig ac yn newid yn gyflym.

Arweinir a chefnogir ein rhaglenni gan ymchwilwyr academaidd blaenllaw sydd oll yn arbenigwyr yn eu meysydd. Fe wnaethon ni dyfu yn sylweddol yn 2016, gan ddenu nifer o ysgolheigion o fri ac athrawon o bob cwr o'r byd i ychwanegu at ein tîm sydd eisoes ag enw da yn rhyngwladol. Mae'r apwyntiadau newydd hyn wedi'n galluogi i greu rhaglenni newydd o fodiwlau cyffrous sydd ar gael i chi ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig.

Israddedigion

Israddedigion

Astudiwch bynciau sy'n sail i'r byd cyfnewidiol yr ydym yn byw ynddo.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Astudiwch Llywodraeth Cymru, Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus fel myfyriwr ôl-raddedig.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein gweithgareddau ymchwil wedi cyflawni cryn lwyddiant mewn detholion cenedlaethol a byd-eang.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Rydym yn ymateb i'r galw am arbenigwyr gwleidyddol cyfrwng Cymraeg drwy gynnig cyfleoedd astudio yn ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig.