Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni proffesiynol

Ni yw’r unig Brifysgol Grŵp Russell sydd wedi ei dilysu i gynnig y prif gyrsiau hyfforddiant galwedigaethol sydd eu hangen ar gyfer proffesiwn y Gyfraith.

Wedi'i sefydlu yn 1993, mae ein Canolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol yn cynnig Cwrs Hyfforddiant y Bar (BTC) a'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cymhwyso yn fargyfreithwyr neu'n gyfreithwyr. I'r rhai nad sy'n dymuno gwneud gradd Meistr, rydym hefyd yn cynnig y cwrs Ymarfer Cyfreithiol a'r cwrs Hyfforddiant y Bar ar ffurf cyrsiau diploma ôl-raddedig traddodiadol.

Rydym hefyd yn cynnig y Diploma Graddedig yn y Gyfraith, sef cymhwyster a trosi sy'n galluogi graddedigion o bynciau ar wahân i'r Gyfraith i gyrraedd y cam proffesiynol o'r hyfforddiant drwy'r cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu'r cwrs Hyfforddiant y Bar.

Rydym yn cynnig y cyrsiau canlynol:

Ystyried y GDL (Diploma Graddedig yn y Gyfraith)

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021
Amser: 16:00-17:00

Gallwch ddarganfod mwy am y cwrs Diploma Graddedig yn y Gyfraith ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y gyfraith ond sydd wedi dilyn gradd israddedig nad yw'n ymwneud â’r gyfraith.

Byddwch yn cael cyfle i ddysgu am y cwrs GDL a sut i gymhwyso fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr ynghyd â'r cyfle i siarad â rhai o'r tiwtoriaid GDL a chyn-fyfyrwyr GDL. Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio system gyfreithiol Cymru a Lloegr, cyfraith contractau, cyfraith troseddau, cyfraith camweddau, cyfraith tir, cyfraith gyhoeddus, ecwiti ac ymddiriedolaethau, cyfraith yr UE, a byddwch yn ymchwilio i draethawd estynedig a’i ysgrifennu.

Book your place