Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â'r genhedlaeth nesaf o ysgolheigion cyfreithiol a chyfrannu at ymchwil arloesol mewn ystod eang o feysydd.

Rydym yn arweinydd cydnabyddedig ym maes ysgolheictod cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig ac mae ein maint yn ein galluogi ni i gynnal diwylliant ymchwil fywiog.

Cynigwn gyfleoedd ar gyfer astudio amser llawn a rhan amser sy'n arwain at raddau MPhil a PhD drwy Raglen y Gyfraith (PhD/MPhil) yr Ysgol.

Rydym yn cynnal rhaglen PhD Astudiaethau Empirig yn y Gyfraith, sy'n cael cefnogaeth ariannol ar gyfer ysgoloriaethau PhD o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol

Pynciau cyfreithiol

Cynigwn oruchwyliaeth mewn amrywiaeth eang o bynciau cyfreithiol sy'n cynnwys:

 • Cyfraith Islamaidd
 • Cyfraith Cyfiawnder Sifil Masnachol
 • Cyfraith Cwmnïau
 • Cyfraith Gymharol
 • Cyfraith Contractau
 • Llywodraethu Corfforaethol a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
 • Cyfraith a Chyfiawnder Troseddol
 • Cyfraith Gwahaniaethu
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Cyfraith Amgylcheddol ac Ynni
 • Cyfraith Ewropeaidd a Llywodraethu
 • Cyfraith Teulu
 • Theori Gyfreithiol Ffeministaidd
 • Rhyw a'r Gyfraith
 • Llywodraethu a Datganoli
 • Cyfraith Hawliau Dynol
 • Cyfraith Gydwladol Masnach
 • Cyfraith Droseddol Ryngwladol
 • Eiddo Deallusol
 • Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol
 • Cyfraith Rhyngwladol Ffoaduriaid a Lloches
 • Astudiaethau Barnwrol a Phenderfyniadau Cyfreithiol
 • Polisi Tir a Diwygio Tir
 • Y Gyfraith a Datblygu
 • Y Gyfraith a Llenyddiaeth
 • Theori Cyfreithiol a Chymdeithasol
 • Arbenigedd Cyfreithiol
 • Cyfraith Meddygol a Chyfraith Iechyd Meddwl
 • Technolegau Newydd a Rheoli Risg
 • Cyfraith Ryngwladol Breifat
 • Cyfraith Eiddo
 • Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus
 • Cyfraith Gyhoeddus, Theori ac Ymarfer
 • Cyfraith Grefyddol
 • Cyfraith Gofal Cymdeithasol
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Cyfraith Camwedd
 • Datrys Anghydfodau Rhyngwladol
 • Ymddiriedolaethau

Os nad ydym yn crybwyll y maes y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael sgwrs anffurfiol. Fe wnawn ni'n gorau i gynnig lle i ymgeiswyr cymwys ond ni allwn warantu hynny os nad oes aelod staff ar gael i oruchwylio'r prosiect ymchwil a gynigir i'r safonau uchel rydym yn eu darparu'n rheolaidd.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Ôl-raddedig y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Gallwch astudio'r MPhil yn llawn amser dros gyfnod o flwyddyn neu'n rhan amser dros ddwy flynedd i ennill gradd Athro mewn Athroniaeth. Gallwch astudio'r rhaglen PhD yn llawn amser dros dair blynedd neu'n rhan amser dros bum mlynedd ac ennill y radd Doethur mewn Athroniaeth.