Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir, sydd wedi’u cynllunio'n ofalus, yn cynnwys agweddau ymarferol ac academaidd parhaus.

Rydym yn falch o gael cynnig cyrsiau integredig sy'n cyfuno theori a dysgu ymarferol i'n myfyrwyr mewn modd lle mae'r ddau ddull yn asio'n dda. Ein nod yw meithrin hyder ein corff myfyrwyr a'u darparu â gwybodaeth am gyfryngau'r byd go iawn ac arferion newyddiadurol sydd wedi'u seilio ar sylfaen academaidd gref. Caiff ein cyrsiau eu cynnal gan arbenigwyr y diwydiant sydd â blynyddoedd o brofiad ac sy'n angerddol dros rannu eu gwybodaeth.

Nid ydym yn credu mewn rhagoriaeth er ei les ei hunain: mae ein haddysgu ac ymchwil yn seiliedig ar ymrwymiad i foeseg, cyfrifoldeb cymdeithasol a phwysigrwydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu i broses ddemocrataidd iach. Fel myfyrwyr yn yr Ysgol, byddwch yn gallu cyfrannu i drafodaethau am faterion perthnasol wrth ddysgu arferion gorau'r diwydiant.

Ysgoloriaethau

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Gradd Meistr a Addysgir Prifysgol Caerdydd gwerth o leiaf £3,000 yr un.

Ar wahan i hyn, mae ysgoloriaethau llawn a rhannol ar gyfer ein cyrsiau newyddiaduraeth ymarferol a galwedigaethol hefyd ar gael.

Cyrsiau a addysgir

Samantha Taite

"The most beneficial aspect of the course is the inherent hands-on experience of working with people from all over the world. By participating in different groups for a range of both theoretical and practical assignments, you learn fast that not everyone breathes, thinks or acts the same."

Samantha Taite, MA International Public Relations and Global Communications Management

Cysylltu

Postgraduate enquiries