Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau academaidd ac ymarferol ar wahanol lefelau sy'n helpu i arfogi ein myfyrwyr i drwytho eu hunain yn y cyfryngau byd-eang, sy’n datblygu drwy’r amser.

Mae amrywiaeth ein myfyrwyr, sy’n cynnwys dros 30 cenedl wahanol, yn helpu i sicrhau cefndir sy’n ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol ar gyfer addysgu a gwaith ymchwil. Mae'r myfyrwyr yn dysgu wrth ei gilydd ac wrth ein staff gwybodus.

Mae ein gwaith addysgu ac ymchwil yn seiliedig ar ymrwymiad i foeseg, cyfrifoldeb cymdeithasol a phwysigrwydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu i ddemocratiaeth iach.

Israddedig

Israddedig

Mae ein rhaglenni i israddedigion yn darparu sylfaen academaidd gadarn i lansio eich gyrfa yn y dyfodol.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir, sydd wedi’u cynllunio'n ofalus, yn cynnwys agweddau ymarferol ac academaidd parhaus.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr wneud eu marc yn y byd academaidd, gyda gwaith ymchwil sy’n berthnasol yn ddiwylliannol.

Cyfleoedd iaith Gymraeg

Cyfleoedd iaith Gymraeg

We recognise the demand for Welsh speaking graduates with journalistic skills.