Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy'n ymwneud â materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Daeth ein gwaith ymchwil yn 2il yn y DU o ran safon ac effaith yn asesiad diweddaraf Llywodraeth y DU o ymchwil.

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd ymchwil yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer, sy’n ein helpu i sicrhau canlyniadau ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Grwpiau a chanolfannau arbenigol sy’n edrych ar amrywiaeth o bynciau o fewn ein themâu ymchwil sy’n gyfrifol am gyflawni ein hymchwil. Maent yn cyfrannu at amgylchedd ymchwil sy’n fywiog, drwy seminarau ymchwil a sgyrsiau, cynadleddau a dyfarniadau newydd.

Ysgoloriaeth Ymchwil Partneriaeth Doethurol (DTP) Cymru ESRC

Wedi ein cefnogi gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD ym meysydd newyddiaduraeth a democratiaeth, gyda phosibilrwydd o gael eich dyfarnu ag ysgoloriaeth ESRC lawn.

Themâu ein hymchwil

 • Newyddiaduraeth, democratiaeth, gwleidyddiaeth ac etholiadau
 • Newyddiaduraeth gymunedol a dinasyddion
 • Y cyfryngau cymdeithasol a phrotest
 • Data mawr a gwyliadwriaeth
 • Ystyried dyfodol y cyfryngau
 • Hanes y cyfryngau, polisi a moeseg
 • Astudiaethau diwylliannol, creadigol, ffilm a theledu
 • Technolegau a diwylliannau gweledol
 • Cynrychioli amrywiaeth ac anghydraddoldeb
 • Cyfryngu rhyfeloedd, gwrthdaro ac argyfyngau
 • Adrodd am faterion gwyddoniaeth ac iechyd
 • Arloesedd mewn methodolegau ymchwilio