Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy'n ymwneud â materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Daeth ein gwaith ymchwil yn 2il yn y DU o ran safon ac effaith yn asesiad diweddaraf Llywodraeth y DU o ymchwil.

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd ymchwil yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer, sy’n ein helpu i sicrhau canlyniadau ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Trefnir ein hymchwil yn dri chlwstwr sy'n gorgyffwrdd:

  • Newyddiaduraeth a Democratiaeth
  • y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd
  • Cyfryngau Digidol a Chymdeithas.

Dyma'r tri sy'n sail ar gyfer cydweithredu, meithrin gallu a gweithgareddau effaith.

hedd ymchwil sy’n fywiog, drwy seminarau ymchwil a sgyrsiau, cynadleddau a dyfarniadau newydd.