Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy'n ymwneud â materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Ysgoloriaeth Ymchwil Partneriaeth Doethurol (DTP) Cymru ESRC

Wedi ein cefnogi gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD ym meysydd newyddiaduraeth a democratiaeth, gyda phosibilrwydd o gael eich dyfarnu ag ysgoloriaeth ESRC lawn. Y dyddiad cau yw 3 Chwefror 2021.

Ein hamgylchedd ymchwil

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd ymchwil yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer, sy’n ein helpu i sicrhau canlyniadau ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Mae ein rhaglen PhD/MPhil cyffredinol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn rhoi sylw i’r holl brosiectau rydyn ni’n eu goruchwylio mewn unrhyw faes newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol. Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer prosiectau PhD neu MPhil sy'n dod o fewn un neu fwy o'n clystyrau ymchwil.

Fodd bynnag, byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau ar gyfer prosiectau nad ydynt yn ffitio'n gyfan gwbl o fewn y paramedrau hyn.

Byddwch yn cael y cyfle i wneud nod annileadwy ar y byd academaidd, ac rydym wedi ymrwymo i’ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial, gyda chymorth ein goruchwylwyr ymchwil arbenigol a’r gefnogaeth bersonol, dechnegol ac academaidd a ddarperir gan ein staff profiadol.

Rydym yn darparu hyfforddiant a lefel uchel o gefnogaeth, ac mae’r gymuned ôl-raddedig yn cyfrannu’n hanfodol at enw da rhyngwladol y Brifysgol am ymchwil.

Nodweddion nodedig

  • Mae’r Ysgol yn un o ganolfannau gorau Prydain ar gyfer addysgu ac ymchwil.
  • Mae gan ein staff enw da rhyngwladol mewn newyddiaduraeth ymarferol ac mewn ymchwil a chyhoeddiadau.

Cysylltu

Student support