Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Rhaid i’n graddedigion fodloni anghenion economïau sy'n seiliedig ar wybodaeth, sy’n fyd-eang, yn entrepreneuraidd ac sy’n cael eu hysgogi gan arloesi a rhaid iddynt feddu ar y sgiliau a'r hyder i arwain.

Mae dilyn eich gradd ôl-raddedig gyda ni yn golygu y gallwch chi fanteisio ar ragolygon gyrfa ardderchog, gan fod galw mawr am ein graddedigion ac am eu bod yn cael eu gweld yn aml yn y swyddi gorau yn y cyfryngau ar draws y byd. Dywedodd 92% o raddedigion 2011- 2013 a ymatebodd eu bod mewn gwaith amser llawn, gwaith rhan-amser, gwaith di-dâl neu hunangyflogaeth a/neu’n dal i astudio.

Mae Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yma i’ch cefnogi chi i gyflawni eich nodau, ble bynnag yr ydych arni yn y broses o gynllunio eich gyrfa. Byddwch yn cael cyfleoedd i ddod i nifer o ddigwyddiadau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr i’ch helpu chi i lansio eich gyrfa hyd yn oed cyn y byddwch yn graddio. Cafodd y Brifysgol dros 440 o gyflogwyr ar y campws yn 2014/15 yn cyfarfod dros 13,250 o fyfyrwyr.

Hefyd, byddwch yn cael cynnig amrywiaeth o gymorth yn ystod eich amser gyda ni gan gynnwys ymgynghoriad gyrfaol, digwyddiadau rhwydweithio a sgiliau a chyfleoedd profiad gwaith. Mae gan fyfyrwyr rhyngwladol Gynghorwr Gyrfaoedd pwrpasol wrth law i gynnig cymorth, adnoddau a chanllawiau i’ch helpu chi i ymchwilio i lwybrau gyrfaol a chyfleoedd yn y DU ac yn eich mamwlad.

Rhwydwaith cynfyfyrwyr

Mae ein rhwydwaith cynfyrywyr yn cwmpasu'r DU, Ewrop a nifer o wledydd rhyngwladol.

Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynghori a chefnogi cyfleoedd lleoliad (yn dibynnu ar eich cwrs) drwy ddefnyddio'r rhwydwaith sefydledig o weithwyr proffesiynol.

Rydym hefyd yn gallu cefnogi lleoliadau oherwydd y berthynas agos sydd gennym gyda sefydliadau cyfryngau lleol a chenedlaethol.