Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Rydym yn eich annog i feddwl am fywyd y tu hwnt i’r brifysgol o’r diwrnod cyntaf, gan gynnig modiwlau a chymorth i roi mantais gystadleuol i chi ar ôl graddio.

Roedd 97% o'n graddedigion meistr mewn cyflogaeth mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cymorth gyrfaol pwrpasol

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam o'u rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig,

Mae ein cynghorwyr gyrfaoedd yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Byddwch yn cael:

  • apwyntiadau arweiniad gyrfaoedd
  • ystod o weithdai am CVs, ceisiadau, rhwydweithiau cymdeithasol (gan gynnwys LinkedIn), cyfweliadau a diwrnodau asesu.
  • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol (o fewn meysydd sector megis addysu)
  • siaradwyr gwadd proffesiyn o ystod eang o sectorau (e.e. addysgu, plismona, llywodraethu)
  • lleoliadau profiad gwaith a chyngor (e.e.llywodraeth, sector elusennol, plismona)
  • gweithgareddau menter
  • bwrdd swyddi yn cynnwys lleoedd gwag i raddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith
  • gwybodaeth am y farchnad lafur.

Cefnogi ein cynfyfyrwyr

Nid yw'n cymorth gyrfaol yn gorffen ar ôl i chi raddio; mae yna nifer o fanteision ar gael ar gyfer ein graddedigion ni'n unig.

Mae cyngor gyrfaol i gynfyfyrwyr ar gael hyd at dwy flynedd ar ôl graddio, yn cynnig gwybodaeth am ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â mynediad i wybodaeth gyrfaol, interniaethau a mwy.

Achrediad

Mae graddio gyda gradd meistr achrededig yn fantais sylweddol yn y farchnad swyddi. Rydym yn cynnig pedwar cwrs sydd wedi'u hachredu'n llawn.

Enw'r cwrsSefydliad achredu
Newyddiaduraeth Darlledu (MA)Broadcast Journalism Training Council  (BJTC)
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang (MA)Chartered Institute of Public Relations (CIPR)
Newyddiaduraeth Cylchgronau (MA)Professional Publishers Association (PPA)
Newyddiaduraeth Newyddion (MA)National Council for the Training of Journalists (NCTJ)

Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.