Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd a'n staff

Mae ein llwyddiant o ganlyniad i gyflawniadau ein staff yn unigol a gyda'i gilydd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd lle gall pob aelod o staff gyrraedd eu potensial llawn. 

Mae ein staff academaidd yn gweithio gyda phartneriaid o bob sector i gadw ni ar flaen y gad o ran arloesedd. Mae ein staff proffesiynol yn darparu cefnogaeth effeithlon ac effeithiol ac yn helpu arloesedd i ffynnu. 

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu rheolwyr medrus ac arweinwyr mewn ymchwil, dysgu a gweinyddu, i feithrin arloesedd ar draws y Brifysgol.

Mae'r fideo isod ar gael yn y Saesneg yn unig.