Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein henw da o ran ymchwil blaengar mewn astudiaeth lenyddol, ysgolheictod llyfryddol, hanes diwylliannol a theori feirniadol wedi ei gynnal gan ein hymrwymiad cryf i arloesedd a gwaith rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn ffocysu ar fynegiant beirniadol testunau ar draws ystod eang o gyfnodau, genres a themâu, gyda chyfeiriadau at nifer o ffurfiau diwylliannol. Mae gennym arbenigedd nodedig mewn ymchwil digidol a golygyddol yn y dyniaethau. Rydym yn croesawu ceisiadau PhD ym mhob maes arbenigedd.

Cyfnodau

Mae ein hymchwil yn cwmpasu pob cyfnod llenyddol, o'r Hen Saesneg a Norseg i waith arbrofol, cyfoes:

 • Llenyddiaeth Arthuraidd a llenyddiaeth y Canol Oesoedd
 • Shakespeare ac astudiaethau Dadeni
 • Astudiaethau'r ail ganrif ar bymtheg
 • Llenyddiaeth Rhamantaidd a'r deunawfed ganrif
 • Llenyddiaeth Fictoriaidd a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg
 • Llenyddiaeth gyfoes a'r ugeinfed ganrif

Genres

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil ar draw pob genre, o ffuglen i farddoniaeth a drama:

 • Ffuglen gyfoes
 • Ysgrifennu creadigol
 • Ffuglen droseddol
 • Drama, ffilm a cherddoriaeth
 • Ffuglen hanesyddol
 • Barddoniaeth

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwil yn damcaniaethu effaith ddiwylliannol llenyddiaeth yn y gorffennol a'r presennol ac yn cwmpasu ystod o arbenigeddau gan gynnwys ffuglen droseddol, Gothig, llenyddiaeth a'r amgylchedd, llenyddiaeth a'r gyfraith, dulliau Neo a Counter o drafod llenyddiaeth, rhywedd ac ysgrifennu gan fenywod, a hanes llyfrau:

 • Hanes diwylliannol a llenyddol
 • Dyniethau digidol
 • Golygu theori
 • Rhywedd a llenyddiaeth, ysgrifennu gan fenywodG
 • Gothig
 • Hanesyddoliaeth (neo-ganoloesol, neo-Gothig, neo-Fictoriaidd, gwrth-Ramantaidd
 • Astudiaethau Gwyddelig
 • Llenyddiaeth a theori feirniadol
 • Cyfieithu (llenyddol)
 • Llenyddiaeth a'r amgylchedd
 • Llenyddiaeth a'r gyfraith
 • Astudiaethau ôl-drefedigaethol
 • Ysgrifennu Cymraeg cyfrwng Saesneg

Canolfannau ymchwil

Mae nifer on haelodau o staff Llenyddiaeth Saesneg hefyd yn rhan o'n Canolfan Ymchwil Olygyddol a Rhyngdestunol, neu un o'n grwpiau ymchwil rhyng-ddisgyblaethol, Delweddau ar Waith a'r Dyniaethau Gwyddonol.