Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau a chanolfannau ymchwil

Mae ein tair canolfan ymchwil eang yn dwyn arbenigwyr ar draws yr Ysgol ynghyd i weithio ar brosiectau ymchwil o bwys.

Mae pob canolfan yn gyfrifol am fynd i'r afael â themâu ymchwil allweddol ar draws Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

A disused quarry

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Water sampling in the high Arctic

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys ei chefnforoedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac wedi effeithio'n fawr ar amgylcheddau dros biliynau o flynyddoedd.

Hydrological engineering in Switzerland

Canolfan Gwydnwch a Newid Amgylcheddol

Rydym yn archwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i'r presennol a’r dyfodol.