Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil yn mynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd.

Rydym yn cydweithio â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol i drosglwyddo ein harbenigedd ymchwil i ystod eang o osodiadau cymdeithasoldiwydiannol

Astudiaethau achos arbennig

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Snowdon, Snowdonia

Dod o hyd i’r diffygion mewn creigiau cap

Mae ein hymchwil wedi helpu i gwmnïau olew a nwy ddeall sut mae creigiau cap (caprocks) diffygiol yn ymddwyn o dan amodau daearyddol penodol.

Mining machinery working in open-pit PGE mine on the Platreef

Metalau strategol: Archwilio a phrosesu elfennau grŵp platinwm

Mae ein hymchwil a’n dadansoddiad yn gwella archwiliad gwaddodion Elfennau Grŵp Platinwm newydd (PGE) ac yn datblygu dulliau prosesu mwy effeithiol ar gyfer mwynau PGE.