Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

“National evidence grid” offers lifeline to public services

18 Mehefin 2020

A new report highlights how quality controls for evidence and guidance can reduce waste and improve public services.

New Research Shows How Disinformation is Becoming Normalised and Domesticated in Europe

15 Mehefin 2020

Researchers trace the influence of innovations in digital influence engineering pioneered by far-right groups and agencies linked to the Kremlin.

Using laptop and phone

Astudiaeth yn datgelu bod pobl ifanc a defnyddwyr platfformau unigryw’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy tebygol o rannu gwybodaeth ffug am Covid-19

1 Mehefin 2020

Data'n awgrymu bod newyddion ffug yn effeithio ar ymddiriedaeth mewn gwyddoniaeth ac arbenigwyr

Violence in England and Wales 2019

21 Ebrill 2020

Cardiff University analysis finds 11,820 fewer people injured in serious violence than in 2018

Pharmacist with boxes of pills

Rumours About the Efficacy of Ibuprofen Vs Paracetamol in Treating COVID-19 Symptoms

14 Ebrill 2020

A new report provides analysis of rumours and uncertainties about the efficacy of Ibuprofen versus Paracetamol in managing the symptoms of Covid-19.

Stock image of person in handcuffs

Ffyrdd o fyw troseddwyr mynych yn ‘gallu eu gwneud yn fwy tebygol o gael y Coronafeirws’

24 Mawrth 2020

Troseddegydd o Brifysgol Caerdydd yn honni bod ffyrdd o fyw troseddwyr yn golygu eu bod yn debygol o anwybyddu canllawiau

UK soldiers stock image

Cyngor alcohol arloesol yn helpu Lluoedd Arfog y DU

26 Chwefror 2020

Cynllun ‘Mynnwch Air’ Caerdydd yw’r cyntaf o’i fath

Jonathan Shepherd

Arbenigedd Caerdydd yn hysbysu adroddiad am gam-drin plant

19 Chwefror 2020

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi casgliad cyntaf y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Crime and Security Reporting 2019

10 Ionawr 2020

The third edition of the Crime and Security Research Institute’s (CSRI) annual reporting magazine is available for free download now.

The Wales Safeguarding Repository

19 Tachwedd 2019

A multi-disciplinary project seeking to build a novel document repository for housing safeguarding reviews and reports has begun to produce results able to assist practitioners.