Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae cydnabyddiaeth, cred ac ymateb emosiynol i dwyllwybodaeth yn ffactorau allweddol o ran ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl adroddiad

23 Chwefror 2021

Ysgrifennodd ymchwilwyr stori newyddion ar 'y dolffin lleiddiol comiwnyddol' i brofi ymatebion darllenwyr

Llun stoc o'r parafeddyg sy'n gofalu am glaf

Dysgu peiriannol yn helpu i ragweld ardaloedd â llawer iawn o drais

12 Hydref 2020

Dadansoddiad Prifysgol Caerdydd yn datgelu lleoliadau 'dim alcohol' a allai gael eu targedu i leihau troseddau treisgar

Using laptop and phone

“Arch-ranwyr” sy’n gyfrifol am gyfran anghymesur o dwyllwobodaeth ynghylch Covid-19 ar y cyfryngau cymdeithasol, yn ôl astudiaeth

30 Medi 2020

Adroddiad yn dod i gasgliad y gallai newyddion ffug gael effaith negyddol ar ymddiriedaeth mewn gwyddonwyr ac arbenigwyr

SPARK life drone image

Cyrraedd uchafbwynt ‘Cartref Arloesedd’

7 Gorffennaf 2020

sbarc | spark i sbarduno syniadau

“National evidence grid” offers lifeline to public services

18 Mehefin 2020

A new report highlights how quality controls for evidence and guidance can reduce waste and improve public services.

New Research Shows How Disinformation is Becoming Normalised and Domesticated in Europe

15 Mehefin 2020

Researchers trace the influence of innovations in digital influence engineering pioneered by far-right groups and agencies linked to the Kremlin.

Using laptop and phone

Astudiaeth yn datgelu bod pobl ifanc a defnyddwyr platfformau unigryw’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy tebygol o rannu gwybodaeth ffug am Covid-19

1 Mehefin 2020

Data'n awgrymu bod newyddion ffug yn effeithio ar ymddiriedaeth mewn gwyddoniaeth ac arbenigwyr

Violence in England and Wales 2019

21 Ebrill 2020

Cardiff University analysis finds 11,820 fewer people injured in serious violence than in 2018

Pharmacist with boxes of pills

Rumours About the Efficacy of Ibuprofen Vs Paracetamol in Treating COVID-19 Symptoms

14 Ebrill 2020

A new report provides analysis of rumours and uncertainties about the efficacy of Ibuprofen versus Paracetamol in managing the symptoms of Covid-19.