Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym wedi helpu i leihau troseddu a gwella diogelwch drwy nodi problemau a chynnig atebion ymarferol ar sail ymchwil drylwyr sy'n llywio polisïau ac ymarfer yn uniongyrchol.

Rydym yn gweithio ar sail heriau ac yn rhyngweithio'n rheolaidd ac yn agos â llunwyr polisïau ac ymarferwyr er mwyn diwallu eu hanghenion am dystiolaeth a gwybodaeth gadarn i lywio eu penderfyniadau.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth arbenigol academaidd, am bethau sy’n amrywio o dwyllwybodaeth i ymarfer plismona, i gynnig atebion i broblemau troseddu, diogelwch a rheolaeth gymdeithasol yn y byd go iawn.
Yr Athro Martin Innes Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Ein gwaith

Unedau ymchwil

Unedau ymchwil

Rydym yn defnyddio arbenigedd presennol grwpiau ymchwil o bob rhan o'r sector prifysgolion.

Effaith

Effaith

Mae ein gwaith yn creu sylfaen dystiolaeth sy’n cael ei defnyddio gan lunwyr polisïau ledled y wlad a thrwy’r byd i gyd ym meysydd diogelwch, troseddu a chudd-wybodaeth.