Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Stock image of person in handcuffs

Ffyrdd o fyw troseddwyr mynych yn ‘gallu eu gwneud yn fwy tebygol o gael y Coronafeirws’

24 Mawrth 2020

Troseddegydd o Brifysgol Caerdydd yn honni bod ffyrdd o fyw troseddwyr yn golygu eu bod yn debygol o anwybyddu canllawiau

UK soldiers stock image

Cyngor alcohol arloesol yn helpu Lluoedd Arfog y DU

26 Chwefror 2020

Cynllun ‘Mynnwch Air’ Caerdydd yw’r cyntaf o’i fath

Jonathan Shepherd

Arbenigedd Caerdydd yn hysbysu adroddiad am gam-drin plant

19 Chwefror 2020

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi casgliad cyntaf y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Crime and Security Reporting 2019

10 Ionawr 2020

The third edition of the Crime and Security Research Institute’s (CSRI) annual reporting magazine is available for free download now.

Future Leaders Fellows

4 Ionawr 2020

Close collaborator of the CSRI, Dr Jose Camacho Collados, is awarded the prestigious Future Leaders Fellowship for his work into disinformation.

The Wales Safeguarding Repository

19 Tachwedd 2019

A multi-disciplinary project seeking to build a novel document repository for housing safeguarding reviews and reports has begun to produce results able to assist practitioners.

Cardiff University Students Tackle ‘Fake News’

22 Hydref 2019

This summer, the CSRI hosted a number of students keen to explore the spread of ‘fake news’ across Europe.

Child staring

Parents’ drug, alcohol and tobacco use negatively impacts all areas of child well-being

12 Awst 2019

Professor Simon Moore and Emily Lowthian have written an article for The Conversation looking into the effects of substance abuse on child well-being across five factors through analysis of 56 related studies.

Doctor with patient

Model newydd Caerdydd ar gyfer gofal iechyd effeithiol

23 Gorffennaf 2019

Meddygon Ymgynghorol Clinigol sy'n Hyrwyddo Camau Atal

Woman using mobile phone

“Proffwydi digidol” wedi defnyddio llofruddiaeth Jo Cox i waethygu rhaniadau cyn pleidlais yr UE, yn ôl ymchwil

17 Mehefin 2019

Roedd rhagfynegiadau am oblygiadau'r llofruddiaeth yn y dyfodol ar y cyfryngau cymdeithasol yn foment allweddol wrth bolareiddio ymgyrch Brexit