Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A map of the USA showing all of the cities who have adopted the Cardiff Model

Un ar bymtheg o ddinasoedd yn yr Unol Daleithiau yn Rhwydwaith Cenedlaethol Atal Trais Caerdydd

11 Ionawr 2023

System yn cael ei mabwysiadu o'r un arfordir i'r llall

Main Building - Autumn

Wānanga Diogelwch a Throseddau yn dod ag arbenigwyr rhyngwladol ynghyd

23 Tachwedd 2022

Mae’r digwyddiad yn dod ag arbenigwyr rhyngwladol ym maes trosedd a diogelwch, ynghyd

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

6 Gorffennaf 2022

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Mae tynnu damcaniaethwyr cynllwyn Covid oddi ar Facebook yn cael effaith gyfyngedig o ran lleihau eu dylanwad, yn ôl ymchwil

15 Tachwedd 2021

Mae “cyfrifon cefnogwyr llai pwysig” yn parhau â'r genhadaeth o ledaenu camwybodaeth

The DAIS ITA Showcases 5 Years of Research Excellence

6 Hydref 2021

Academics, government and industry come together to highlight success of inter-disciplinary research programme.

Troliau sydd o blaid y Kremlin yn ymdreiddio cyfryngau amlwg y Gorllewin dro ar ôl tro

6 Medi 2021

Adrannau sylwadau i ddarllenwyr yn cael eu defnyddio i greu darlun gwyrgam o farn y cyhoedd

Deriving Disinformation Insights from Geolocalized Twitter Callouts, Singapore

16 Awst 2021

David Tuxworth of the Crime and Security Research Institute presents research to KDD 2021, a premier data mining conference

Trais difrifol yn gostwng draean

12 Mai 2021

Data o unedau damweiniau ac achosion brys yn nodi mai 2020 oedd 'y flwyddyn fwyaf diogel ar gofnod'

Gall pris bwyd ddylanwadu ar y penderfyniad i brynu alcohol, mae ymchwil newydd yn y DU yn awgrymu

19 Ebrill 2021

Astudiaeth Prifysgol Caerdydd yw'r cyntaf i edrych ar y cysylltiad rhwng prisiau bwyd ac yfed alcohol