Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

6 Gorffennaf 2022

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Mae tynnu damcaniaethwyr cynllwyn Covid oddi ar Facebook yn cael effaith gyfyngedig o ran lleihau eu dylanwad, yn ôl ymchwil

15 Tachwedd 2021

Mae “cyfrifon cefnogwyr llai pwysig” yn parhau â'r genhadaeth o ledaenu camwybodaeth

The DAIS ITA Showcases 5 Years of Research Excellence

6 Hydref 2021

Academics, government and industry come together to highlight success of inter-disciplinary research programme.

Troliau sydd o blaid y Kremlin yn ymdreiddio cyfryngau amlwg y Gorllewin dro ar ôl tro

6 Medi 2021

Adrannau sylwadau i ddarllenwyr yn cael eu defnyddio i greu darlun gwyrgam o farn y cyhoedd

Deriving Disinformation Insights from Geolocalized Twitter Callouts, Singapore

16 Awst 2021

David Tuxworth of the Crime and Security Research Institute presents research to KDD 2021, a premier data mining conference

Trais difrifol yn gostwng draean

12 Mai 2021

Data o unedau damweiniau ac achosion brys yn nodi mai 2020 oedd 'y flwyddyn fwyaf diogel ar gofnod'

Gall pris bwyd ddylanwadu ar y penderfyniad i brynu alcohol, mae ymchwil newydd yn y DU yn awgrymu

19 Ebrill 2021

Astudiaeth Prifysgol Caerdydd yw'r cyntaf i edrych ar y cysylltiad rhwng prisiau bwyd ac yfed alcohol

Astudiaeth yn datgelu effaith cyfnod clo ar drais ym mhrifddinas Cymru

2 Mawrth 2021

Mae data adrannau brys yn dangos 'gostyngiad mawr' mewn anafiadau treisgar yn ystod y cyfnod clo – ond dim newid mewn trais yn y cartref

CSRI Wins £450k Sêr Cymru Research Award To Tackle Security Challenges in the Digital Information Environment

25 Chwefror 2021

The Sêr Cymru funding has enabled the institute to bring on three researchers who will extend the OSCAR team’s capacity to explore the causes and consequences of disinformation.

Mae cydnabyddiaeth, cred ac ymateb emosiynol i dwyllwybodaeth yn ffactorau allweddol o ran ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl adroddiad

23 Chwefror 2021

Ysgrifennodd ymchwilwyr stori newyddion ar 'y dolffin lleiddiol comiwnyddol' i brofi ymatebion darllenwyr