Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau

P'un a ydych chi'n athro arbenigol neu'n dechrau cyflwyno Tsieinëeg i'ch disgyblion, mae'r tiwtoriaid yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi paratoi ystod o adnoddau ar-lein i'ch helpu chi.

Sefydliad Confucius Caerdydd Adnoddau

Gellir ymgymryd â'r gweithgareddau ar-lein hyn mewn ystafell ddosbarth, ystafell ddosbarth rithwir, gartref gyda'r teulu neu fel dysgu annibynnol.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Mae'r rhain yn cynnwys gweithgareddau fel gwneud llusernau a thorri papur, dysgu am arferion lleol a'r Sidydd Tsieineaidd, ac adrodd straeon.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2023

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021 and 2022

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles gan gynnwys ymarferion llygaid, trefn canu a dawnsio, Yin a Yang bwyd Tsieineaidd a Tai Chi. Cyflwynwyd yr adnoddau hyn i ddechrau yn Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina ym mis Mawrth 2021.

Gŵyl Cychod y Ddraig

Darganfyddwch am darddiad a thraddodiadau'r ŵyl hon, gwnewch eich cwch draig eich hun i rasio a dysgu sut i baratoi twmplenni reis traddodiadol, zongzi.

Gŵyl Cychod y Ddraig

Gŵyl Canol Hydref

Gŵyl draddodiadol yn nwyrain a de-ddwyrain Asia yw Gŵyl Canol Hydref (中秋节; Mae Zhōngqiū Jié). Mae tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd wedi paratoi rhywfaint o adnoddau ar-lein i athrawon eu defnyddio yn y dosbarth, neu i blant eu mwynhau gartref.

Sylwch fod llawer o'r fideos yn cysylltu â YouTube, felly cysylltwch â ni confucius@cardiff.ac.uk os hoffech chi nhw mewn fformat arall.

Adnoddau eraill

Dyma'r ganolfan genedlaethol i gael cyngor a chefnogaeth ar gyfer addysgu a dysgu Tsieinëeg ac am Tsieina mewn ysgolion uwchradd a chynradd yn Lloegr.

Mae’r wefan yn cynnwys deunyddiau addysgu a chynlluniau gwaith defnyddiol ar gyfer ysgolion cynradd.

Mae'r British Council yn cynnig ystod eang o adnoddau i roi cipolwg i'ch dosbarth ar ddiwylliannau eraill a darparu sylfaen i ddatblygu partneriaethau rhyngwladol.

Mae'r gwefannau hyn yn rhoi trosolwg o'r profion a'u gofynion i ysgolion sydd am ddarganfod mwy am y Prawf Tsieinëeg Ieuenctid (YCT) a Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).

Mae'r adnoddau defnyddiol hyn yn cynnig rhestr o'r llythrennau Tsieinëeg mwyaf cyffredin yn ôl amlder, gyda’r llythrennau yn ôl lefel a ddefnyddiwyd gyntaf yn yr HSK newydd a dull/trefn llythyren gyda'r gwefannau Hhanzi5 ac offer Tsieinëeg.

Mae ystod eang o apiau ar gael i'ch helpu chi a'ch disgyblion i fynd i'r afael â dysgu Mandarin. Dyma rai a argymhellir:

  • Gallwch ddod o hyd i gardiau fflach Tsieinëeg ar Quizlet.
  • Dysgu ysgrifennu cymeriadau Tsieinëeg gyda Skritter.
  • Dysgu Tsieinëeg trwy fideos gyda FluentU.
  • Dysgu Tsieinëeg trwy bodlediadau gyda ChinesePod.
  • Dysgu Tsieinëeg trwy ddarllen y newyddion gyda The Chairman’s Bao.
  • Dysgu Tsieinëeg trwy gardiau fflach gyda Memrise.
  • Y geiriadur Tsieinëeg-Saesneg all-lein gorau Pleco.
  • Dysgu Tsieinëeg trwy straeon gyda Zizzle.